Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Kajskjul 111

Byggnaden är uppförd cirka 1971–72 och är ett hamnmagasin byggt av betong, utan fönster. På långsidorna finns fyra garageportar vardera och på kortsidorna en vardera. Kajskjul 111 är beläget mitt i det ruffa Frihamnen med tydliga historiska vingslag. Idag är Frihamnen ett av Göteborgs mest intressanta områden stadsbyggnadsmässigt, här ska människor både leva och arbeta i framtiden när en helt ny stadsdel växer fram.

Område:
Frihamnen
Adress:
Frihamnen 15, Göteborg
Område
Frihamnen
Lokaltyp
Industri, Lager
Storlek
4680 kvm

Bra information

Illustration med en man som håller i ett stort frågetecken.

I hyresavtalet regleras ansvarsfördelningen mellan hyresvärd och hyresgäst beträffande drift och underhåll. Det kan se lite olika ut i olika fastigheter men i regel ansvarar vi på Älvstranden Utveckling för:

 • Yttre underhåll och skötsel av fastigheten (tak, fasad, fönster och entréer)
 • Installationer som vatten, värme, ventilation, hissar och el
 • Städning av allmänna utrymmen
 • Snöröjning och halkbekämpning

Hyresgästen ansvarar i regel för underhåll av ytskikt inne i lokalen, till exempel golv, väggar och innertak.

Med drift avses åtgärder som syftar till att upprätthålla lokalens funktion med hänsyn till slitage och ålder på fastigheten. Drift innefattar medieförsörjning, tillsyn och skötsel.

Underhåll avser åtgärder som syftar till att bibehålla eller återställa funktionen hos en fastighet till den ursprungliga nivån. Här ingår löpande och planerat underhåll. Löpande underhåll kan vara om något går sönder och behöver lagas, medan planerat underhåll är förebyggande, exempelvis ommålning av fönster eller byte av golvmatta.

Vi arbetar med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) och ser till att våra fastigheter följer de krav som myndigheterna ställer. Ansvarsfördelningen avseende brandskydd mellan hyresgäst och hyresvärd finns med i hyresavtalet. Tänk på att inte blockera trapphus och andra allmänna utrymmen – vid en brand måste fastigheten snabbt kunna utrymmas och räddningstjänsten komma fram.

Ta del av Älvstranden Utvecklings brandskyddsregler.

Enligt ”Lag om skydd mot olyckor” SFS 2003:778 har vi som fastighetsägare och du som bedriver verksamhet i vår fastighet, ett gemensamt ansvar för brandskyddet i byggnaden. Det innebär en skyldighet att i rimlig omfattning ha utrustning för livräddning vid brand och att i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och förhindra eller begränsa skador till följd av brand.

SBA innebär att strukturerat och kontinuerligt följa upp brandskyddsarbetet på arbetsplatsen. För att underlätta utförandet av SBA är det viktigt att det integreras i den vardagliga verksamheten. Ni som hyresgäst kommer behöva rapportera in till oss hur ni arbetar med SBA i era lokaler, detta görs på uppmaning av oss löpande.

Som fastighetsägare får vi ofta frågor om temperatur och ventilation i våra lokaler. Inomhusklimatet är en viktig del av arbetsmiljön, men har även stor betydelse för vårt hållbarhetsarbete. På Älvstranden Utveckling arbetar vi aktivt med att sänka vår energianvändning och därigenom minska vår negativa påverkan på miljön. Här berättar vi om hur vi tillsammans kan effektivisera vår energianvändning och samtidigt uppnå ett bra inomhusklimat.

Om du upplever att något är fel

Vi på Älvstranden Utveckling ansvarar för att systemen fungerar och att ventilation och temperatur är rätt inställda. Om du upplever att något inte fungerar som det ska kan du först gå igenom checklistan här nedan. Om du inte hittar en förklaring på felet gör du en felanmälan här.

Checklista:

 • Är fönstren ordentligt stängda?
 • När/hur ofta är det problem?
 • Är elementet fritt från inredning och lösa föremål?
 • Om du har möjlighet, mät gärna temperaturen. Placera då termometern i mitten av rummet.
 • Kontrollera att termostaten till elementet inte är stängd.

Hur varmt är lagom?

Hur vi upplever temperatur är alltid individuellt. Medan en person går runt i kortärmat kan en annan sitta och huttra i tjock tröja. Förutom att vi är fysiskt olika kan det bero på hur mycket vi rör oss i arbetet eller hur vi klär oss – en temperatur som är perfekt för alla finns inte men de flesta brukar tycka att cirka 21 grader är behagligt inomhus.

Det är speciellt under vår och höst som man upplever problem med inomhustemperaturen. Till stor del beror detta på att utomhustemperaturen kan variera kraftigt från dag till dag. De flesta klimatsystem regleras av utomhustemperaturen och vid snabba svängningar får systemet svårt att hänga med. När utomhustemperaturen blivit mer stabil blir även inomhusklimatet jämnare. Många av Älvstranden Utvecklings fastigheter är gamla byggnader. I dessa hus är det svårt att helt undvika variationer i temperatur och här bör man vara beredd på att klä sig lite varmare under den kalla årstiden.

Tips på hur du själv kan påverka inomhusklimatet

 • Ställ inga möbler direkt framför elementen. Då hindras luften runt element och termostat att cirkulera.
 • Möblera heller inte i direkt anslutning till fönster, luftintag eller andra kalla ytor. ”Kallstrålning” från kalla fönsterrutor kan ge en upplevelse av drag när luften kyls ner mot rutorna.
 • Vid behov av vädring under den kalla årstiden, vädra snabbt och effektivt. Istället för att ha en fönsterspringa öppen hela dagen, öppna fönstret helt i 5 minuter. Vid snabb vädring byts luften ut utan att rummet hinner kylas ner.
 • En kavaj eller kofta kan höja den upplevda temperaturen med cirka 2 grader.

Inbrott, brand och andra olyckor kan drabba vem som helst. Som hyresgäst kan du bli ersättningsskyldig för skador du orsakat i fastigheten och det är därför viktigt att du tecknat en giltig försäkring och att försäkringsbeloppet är tillräckligt stort. Kontrollera att försäkringen även gäller under inflyttningen.

Se också över säkerheten i den nya lokalen. Vilken typ av lås- och larmsystem krävs? Hur kan du skydda din verksamhet och dina tillgångar på bästa sätt?

Som hyresgäst tecknar du som regel själv abonnemang kopplat till elmätaren i den egna lokalen. Göteborg Energi äger nätet men elen kan köpas från valfri leverantör.

I de flesta fastigheter finns fiber indraget men det ligger på hyresgästens ansvar att dra in detta i lokalen om det saknas och att teckna abonnemang.

På Älvstranden Utveckling strävar vi efter att minimera avfallet från vår och våra kunders verksamheter och ambitionen är att källsortering ska införas i alla våra fastigheter. Där källsortering finns är det vårt gemensamma ansvar att sortera rätt och följa de regler som finns. Att frakta grovsopor till återvinningen är till exempel alltid kundens eget ansvar. Om avfallshanteringen missköts innebär det extra kostnader. Kontakta gärna din fastighets ansvariga tekniska förvaltare om något är oklart eller om du har förbättringsförslag.

Skötseln av utemiljön runt fastigheten ligger i regel inom Älvstranden Utvecklings ansvarsområde. Här ingår till exempel belysning, skyltning, snöröjning, halkbekämpning och trädgårdsskötsel. Vi har avtal med olika leverantörer för dessa arbeten. Om du har frågor eller synpunkter på den yttre skötseln vid din fastighet, kontakta din fastighets ansvariga tekniska förvaltare.

Rökning

Med hänvisning till den nya lagen om rökfria utomhusmiljöer som trädde i kraft 1 juli 2019, har vi tagit bort askkopparna vid entréerna vid våra fastigheter.

Du kan läsa mer om den nya lagen på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Göteborgs Stads Parkerings AB sköter all försäljning och administration av p-platser och p-tillstånd, såväl i garage som utomhus. Vid frågor om ditt avtal, kontakta Göteborg Stads Parkerings på telefon 031-774 37 00 eller kundtjanst@parkeringgoteborg.se. Kundtjänsten har öppet helgfri vardag klockan 08:00–16.30.

Bil-parkering

Beställ parkeringstillstånd
Få svar på vanliga frågor om parkering i Göteborg

MC-parkering

Många av våra MC-parkeringar finns tillgängliga året runt. Alla parkeringar är avgiftsfria, och gäller i mån av plats.

MC-parkeringarna hittar du på Göteborgs Stads parkeringskarta

Älvstranden Utveckling ansvarar för hänvisningsskyltning i och omkring våra fastigheter. Hänvisningsskyltning innefattar skyltning i trapphus och hissar i några områden även infarts- och orienteringstavlor. Om du har önskemål om egen skyltexponering stämmer du av med oss på Älvstranden Utveckling som tar beslut.

Önskar du som kund en lokalanpassning, exempelvis ombyggnad, kontaktar du er kontakt hos oss på Älvstranden Utveckling. Tillsammans tittar vi på vilka möjligheter och förutsättningar som finns i lokalerna.

Energianvändningen för uppvärmning och el är ofta den enskilt största miljöpåverkan kopplat till våra fastigheter, och att sänka den totala energiförbrukningen är därför ett viktigt mål för oss. Det primära i detta arbete är att effektivisera användningen så att vi inte förbrukar energi i onödan. Genom att använda nedan tips hjälps vi tillsammans åt att minska energiförbrukningen.

Energispartips för ert kontor

 1. Stäng av arbetsbelysning och dator när du går för dagen och dra ur laddare som inte används. Viloläge för datorer kan låta bra, men även datorer som sätts i viloläge konsumerar el. Det är därför optimalt att stänga ner datorn då den inte används. Passa på att även aktivera datorns energisparfunktion.
 2. Att ha rätt belysning på rätt ställe gör skillnad. Det kan till exempel vara starkare belysning där du arbetar och mer begränsad allmänbelysning. Det förhindrar onödigt hög energianvändning.
 3. Undvik att täcka elementen med möbler eller stora gardiner. Luften i rummen behöver cirkulera för att på bästa sätt kunna värma upp lokalen. Gardiner och persienner i fönster bidrar dock till att hålla kylan ute och samtidigt behålla värmen i rummet. Sänk gärna värmen i rum som sällan används, som till exempel förråd.
 4. Om ni har diskmaskin i lokalen, stäng om möjligt av diskmaskinens torkfunktion. Disken torkar med hjälp av eftervärmen samt lufttorkar om du öppnar luckan.
 5. Håll utkik efter energibesparande certifieringar vid köp av ny utrustning, och om din nuvarande utrustning har energisparfunktioner ska du se till att de är aktiverade.
 6. Vädra gärna, men endast under en kort stund och endast vid behov. Lämna inte fönster på glänt då det går åt mer energi att temperera ett rum som släpper in kall eller varm luft.

 

Tips för ett mer hållbart kontor

Hållbarhet är viktigt för oss på Älvstranden Utveckling, därför vill vi även inspirera er att göra hållbara val för ert kontor. Gröna kontor är i ropet vid nybyggnation och utöver byggnaden i sig finns det mycket mer att göra invändigt. Följer ni alla eller bara några av nedan tips så kommer ni att kunna spara pengar samtidigt som ni skonar miljön.

 1. Välj pappersprodukter som är miljömärkta och återvinn alltid det egna pappersavfallet.
 2. Kompostera mera. Se till att det finns kärl för återvinning av returpapper, glas och kartong, såväl som för pantburkar och matavfall. Glöm inte att även kontorselektronik och batterier ska återvinnas. Tänk särskilt på att sortera farligt avfall.
  Idag är de flesta av oss betydligt duktigare på att tänka på miljön hemma, än vi är på arbetsplatsen. Sannolikt handlar det till stor del om att det helt enkelt saknas enkla möjligheter att ta vara på avfallet. Så, hjälp medarbetarna att hjälpa miljön – det gynnar oss alla i långa loppet.
 3. Omvärdera dina utskriftsvanor. Implementera en policy som uppmuntrar folk att spara filer digitalt istället för att skriva ut allt. När det gäller användningen av papper uppskattas det att cirka 18 träd huggs ned för var tionde anställd per år. Om du vill spara papper kan du göra så att kopieringsmaskiner och skrivare kopierar enstaka kopior och skriver ut dubbelsidigt som standard. Det är också bra att köpa hållbart kontorspapper och miljövänligare bläckpatroner.
 4. Välj naturliga förbrukningsartiklar och möbler för ditt kontor. Många produkter som används i kontorsmiljöer innehåller obehagliga ämnen. Från kemiska rengöringsmedel och giftigt förbrukningsmaterial för utskrift som måste hanteras med försiktighet och kasseras korrekt, till möbler och inredning som läcker mindre trevliga sammansättningar i atmosfären, till exempel formaldehyd.
 5. Lämna gärna bilen och använd cykel eller kollektivtrafik när du ska någonstans under dagtid. Eller varför inte cykla eller åk kollektivt till och från jobbet vissa dagar. Kanske alla dagar i veckan för de som har möjlighet.
 6. Inga engångsartiklar. Även om det idag finns diskmaskin på de flesta arbetsplatser, tycks diskbergen uppstå helt av sig själva när ingen är i närheten. Då kan det vara lätt att lockas av enkelheten i engångsmuggar som utan minsta ansträngning kan slängas i närmsta soptunna. Är det hållbarhet vi strävar efter, så är det stopp på engångsartiklar. Detta gäller allt från pappersmuggar till pennor som inte går att fylla på med nytt bläck. Se över vilka produkter ni kan ersätta på just ert kontor.
 7. Köp miljövänligare produkter. Undersöka om de produkter du köper är tillverkade av återvunna, förnyelsebara eller återvinningsbara material.
 8. Tjänsteresor och möten. Ett alternativ till flyget är inte bara tåget utan även videokonferenser.

 

Källor: Energimyndigheten och Naturskyddsföreningen.

Om du vill överlåta hyresrätten för lokalen till någon som övertar verksamheten krävs samtycke från hyresvärden. Kontakta din uthyrningsansvarige hos oss för mer information.

Ett lokalhyresavtal har en överenskommen uppsägningstid vilket framgår av hyresavtalet. Uppsägning kan göras av två anledningar:

 1. Uppsägning på grund av att hyresförhållandet ska upphöra
  Vid uppsägning för avflyttning behöver inte hyresgästen ange något skäl utan det räcker att ange att hyresavtalet sägs upp till upphörande och avflyttning när hyrestiden löpt ut.
 1. Uppsägning på grund av villkorsändring med möjlighet till förlängning
  Uppsägning för förhandling om villkorsändring kan göras av hyresgästen men även av fastighetsägaren. Uppsägningen ska göras skriftligt i god tid innan avtalstidens går ut och skickas till motparten med rekommenderad post.

Observera: Det är viktigt att du tydligt redogör för de ändringar i villkoren du önskar att hyresvärden ska godkänna.

Om ovanstående krav inte uppfylls har uppsägningen inte någon verkan och avtalet löper vidare enligt samma villkor som tidigare. Glöm inte att ange:

 • Vilken lokal det gäller.
 • Från vilket datum uppsägningen ska gälla.
 • Uppsägningen ska vara undertecknad av firmatecknare

Accepteras inte villkorsändringen ska hyresgästen hänskjuta ärendet till hyresnämnden för medling inom två månader från uppsägning.

 

Kontakt

Camilla Andersson

Camilla Andersson

Uthyrningsansvarig 031-368 96 31
Mejla Camilla camilla.andersson@alvstranden.goteborg.se
Magnus Vallin

Magnus Vallin

Teknisk förvaltare 031-368 96 24
Mejla Magnus magnus.vallin@alvstranden.goteborg.se

Området

Frihamnen är den nya hållbara och spännande stadsdelen i Göteborgs innerstad. Här har ni nära till vattnet samtidigt som ni sitter mitt i centrum med goda kommunikationer. Att äta lunch eller ta en eftermiddagsfika vid kajkanten sätter lite extra guldkant på arbetsdagen.

Det kommer att hända mycket i Frihamnen framöver. Här ska cirka 15 000 människor en gång bo och lika många ska ha sina arbetsplatser här. Men självklart kommer det även att finnas handel, restauranger, nöjen, kultur och idrottslokaler.

Utsikt från en lokal på Lindholmspiren 5. Man ser älven, Chalmers och centrala LIndholmen.

Letar ni nya lokaler?

Vi äger både kontor, lager, industrifastigheter, butikslokaler med mera i områdena Frihamnen, Lindholmen, Eriksberg och Gullbergsvass.