Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Våra områden

Vår arena är området mellan broarna på båda sidor om Göta älv. Här äger, förvaltar och utvecklar vi fastigheter, både byggnader, kvartersmark och historiska landmärken.

Vårt uppdrag är att utveckla fastigheter och kvartersmark och bidra till en hållbar, långsiktig stadsutveckling i Göteborg.

Idag finns vårt fastighetsbestånd främst i områdena Lindholmen, Frihamnen och Eriksberg. Men vi finns även på den södra älvstranden på Masthuggskajen, Skeppsbron och Gullbergsvass.

På Lindholmen finns vårt största fastighetsbestånd som främst består av gamla varvsfastigheter. Området  Lindholmen är Göteborgs mest expansiva område – och det märks när du kommer hit. Det är verkligen ett kompetenskluster för verksamheter inom modern media, innovation, fordonsutveckling och IT. Här hittar du bland annat Lindholmen Science Park, Volvo Cars, Zenuity, Ericson, Cevt, Geely Uni3, SVT och Gothenburg Film Studios.

Lindholmen är en viktig knutpunkt för det växande Göteborg, varje dag reser närmare 25 000 människor till Lindholmen för att arbeta eller studera, en siffra som beräknas vara 50 000 år 2026. Fler bostäder och lokaler ska byggas med ambitionen att området ska kännas lika levande om kvällarna som på dagen.

Se våra fastigheter här.

Lindholmshamnen.se

Theyardlindholmen.se

Visionen om Frihamnen är att området ska utvecklas till en del av innerstaden. Med nyskapande lösningar och fokus på hållbarhet vill vi skapa variation av boendeformer och mötesplatser. Med den nya Hisingsbron, färjorna till och från centrum samt bra kollektivtrafik så kommer Frihamnen att knyta ihop staden.

De första två etapperna beräknas vara klara 2040. Hela Frihamnen beräknas stå färdigt 2060.

Älvstranden Utveckling AB äger stora delar av marken och byggnaderna i Frihamnen där den nya stadsdelen ska växa fram. Och redan nu lever området i form av Jubileumsparken och badet samt våra hyresgäster så som Mix Megapol, Clinton Marine Survey och Ridestore.

Se våra fastigheter här.

I Eriksberg äger vi mark och byggnader, även pirer och bockkranen. Men redan på 1990-talet påbörjades förvandlingen av Eriksberg från nedlagt varvsområde till en levande stadsdel. I Västra Eriksberg har vi skapat ett nytt bostadsområde med blandad bebyggelse bestående av radhus, flerbostadshus och verksamhetslokaler.

Se våra fastigheter här.

På Södra Älvstranden arbetar vi i områdena Masthuggskajen samt Skeppsbron.

I Gullbergsvass äger vi ett stort område med både byggnader och mark.

Se våra fastigheter här.

Områden där vi slutfört vårt utvecklingsuppdrag

Vårt utvecklingsarbete har gett göteborgarna nya bostäder och arbetsplatser bland annat i Lindholmen, Eriksberg, Sannegården, Kvillebäcken och Örgryte Torp. Snart kommer vi även leverera i Masthuggskajen, Frihamnen och Skeppsbron. I början av 2019 producerades en tredjedel av alla bostäder som då byggdes i Göteborg i områden som vi på Älvstranden Utveckling arbetat med. Historiskt har Älvstranden Utveckling levererat och vi kan fortsätta leverera då vi har marknadens kompetens och stadens kunskap om stadsutveckling samlat på ett ställe.

Bockkranen är ett känt landmärke på Eriksberg.

I Eriksberg äger vi fortsatt mark och byggnader, men det stora utvecklingsuppdraget som drog igång på 1990-talet är slutfört. Då påbörjades förvandlingen av Eriksberg från nedlagt varvsområde till en levande stadsdel. I Västra Eriksberg har vi skapat ett nytt bostadsområde med blandad bebyggelse bestående av radhus, flerbostadshus och verksamhetslokaler.

I Västra Eriksberg har vi skapat ett nytt bostadsområde med blandad bebyggelse av radhus och flerbostadshus med lokaler. Under en femtonårsperiod byggdes 2 200 nya bostäder med olika upplåtelseformer, skola och grönområden. Arbetet med Västra Eriksberg har skett i ett konsortium och husen var färdiga 2019. Totalt har det byggts 1550 bostadsrätter, 550 hyresrätter och 70 äganderätter samt 45 lokaler på ca 9 800 kvm. Projektet omfattar även anläggning av ny infrastruktur med gator, upprustade kajer, ny gång- och cykelbro, bryggor, torgplatser och parkanläggningar.

Bostadshus utmed älven i Sannegården
Gångtrafikanter, cyklister och båtförare har extra god tillgång till Sannegårdshamnen.

Den hundra år gamla hamnen användes tidigare främst för kol- och kokshantering, salthamn och som uppställningsplats för containrar. Idag är det ett charmigt vattennära bostadsområde med cirka 1400 lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter.

Vi på Älvstranden Utveckling förverkligade detta bostadsområde i ett konsortium tillsammans med fem byggherrar i början av 2000-talet. Vi gick även före och höjde ambitionsnivån för energieffektiva hus genom att i Sannegårdshamnen uppföra Sveriges första flerbostadshus, som också är ett passivhus. Vi har även byggt Eriksbergs köpcentrum ett stenkast från Sannegårdshamnen.

Vid de populära bryggorna ligger fritidsbåtar och i området finns social service, mataffär och flera restauranger. Tvärs över hamnbassängen går en gång- och cykelbro med en rörlig klaff så att segelbåtar kan ta sig in och ut. Längst in i hamnen finns en strandpark med bryggdäck ner mot vattnet. Ett unikt bostadsområde med älven in på knuten.

Flygbilder över Örgryte Torp med hyres- och bostadsrättshus i förgrunden och radhus i bakgrunden.

På herrgården Stora Torps ängar byggdes TV-huset Synvillan 1970. På grund av teknikutvecklingen har TV-huset idag flyttat till Lindholmen och Synvillan är idag borta. På platsen har istället ett helt nytt bostadsområde vuxit fram. Örgryte Torp är attraktivt och ligger i direkt anslutning till Delsjöområdet, med närhet till centrum och god kollektivtrafik.

Vi på Älvstranden Utveckling förverkligade detta bostadsområde tillsammans med ett antal byggherrar under senare delen av 2000-talet.

Örgryte Torp är området för den moderna miljömedvetna människan som söker livskvalitet både i staden och naturen. Här får man det bästa av två världar – ett hem mitt i ett parklandskap och stadens hela utbud alldeles i närheten. De nya klimatvänliga husen smälter omärkligt in i miljön och det finns inga gränser mellan området och naturen runtomkring.

Totalt byggdes här 579 bostäder, alla klimatvänliga. Arbetet var färdigt 2019.

Nybyggnationer i stadsdelen Kvillebäcken vid Backaplan.

Den nya stadsdelen Kvillebäcken är den första etappen i planen att göra Backaplansområdet till en naturlig del av Göteborgs innerstad. Målet har varit att skapa en grön stadsdel där det är lätt att leva klimatsmart. Här har också mötet mellan människor stått i fokus, med saluhallen som tydlig symbol.

Vi på Älvstranden Utveckling förverkligade detta bostadsområde tillsammans med ett antal byggherrar under 2000-talet. När Kvillebäcken stod färdigt 2019 var det med resultatet att ha gett staden ett tillskott på drygt 2 000 bostäder och 1 500 arbetsplatser.

Kvillebäckens kvarter har en skön atmosfär av avspänt stadsliv. Hit söker sig kreativa människor från hela landet som gillar inspirerande möten med andra. Det är både enkelt och lite spännande att leva i Kvillebäcken. Kaféer och inte minst pocket parks (miniparker) är flitigt använda mötesplatser där det nästan alltid pågår aktivitet och samtal. Parken med den lilla bäcken är en stor tillgång för hela Göteborg. Och i saluhallen finns något för alla smaker. Älvens kajer ligger en kort promenad bort och i omedelbar närhet finns storstadens utbud av arbete, handel och kultur. I Kvillebäcken lever och bor man miljösmart – en självklar del i livskvaliteten här. Kvillebäcken är lite osvenskt – och samtidigt så göteborgskt.