Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Organisation

Älvstranden Utveckling AB är en del av Göteborgs Stad. Vi ägs av Higab AB som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB. Inom Stadshuskoncernen är bolagen indelade i sju underkoncerner. Vi tillhör Lokalkoncernen där Higab AB är moder­bolag och vi är dotterbolag tillsammans med Göteborgs Stads ­Parkering AB.

Vår verksamhet styrs av bolagsordning, ägardirektiv samt Göteborgs Stads riktlinjer för ägarstyrning.

Älvstrandenkoncernen

Genom Göteborgs Stad äger göteborgarna Älvstranden Utveckling AB. Älvstranden Utveckling är moderbolag i Älvstrandenkoncernen som har två dotterbolag: Södra Älvstranden AB och Norra Älvstranden AB. De har i sin tur 21 dotter- och dotterdotterbolag.

Styrelse

Älvstranden Utvecklings styrelse utses av Göteborgs Stads kommunfullmäktige.
Styrelsen består av följande medlemmar:

Boris Ståhl (S), ordförande

Erik Lidberg (M)
Yngve Karlsson (D)
Hans Arby (C)

Suppleanter
Vivi-Ann Nilsson (S)
Kristoffer Schill (M)
Joakim Larsson (MP)

Sven R. Andersson (M)
Amandus Carlenfors (V)

Suppleanter

Jonas Ransgård (M)
Bengt Eriksson (V)

Adjungerad arbetstagarrepresentant Unionen

Camilla Andersson

Adjungerad arbetstagarrepresentant SACO

Annette Vejen Tellevi

Ledning

Mikael Dolietis, VD

Bild på medarbetare som pratar med varandra utomhus på Lindholmen en solig dag..

Kontakta oss

Vill du veta mer om vår organisation eller kontakta någon av våra medarbetare?