Hållbarhetsredovisning

Sedan 2018 tar vi fram en hållbarhetsrapport tillsammans med övriga bolag inom Göteborgs Stads Lokalkoncern där Higab är moderbolag och vi tillsammans med Göteborgs Stads Parkering är dotterbolag.