Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Tillgänglighetsredogörelse

Älvstranden Utveckling står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur alvstranden.com uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service med undantag för några få brister.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från alvstranden.com i något annat format kan du nå oss på e-post eller via telefon. Du kan kontakta oss på följande sätt:

Skicka e-post till info@alvstranden.goteborg.se
Ring 031-368 96 00
Besök oss på Lindholmsallén 10, vån 6, Göteborg

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss via e-post, telefon eller besök så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1.

Innehåll som inte är tillgängligt

Granskning av webbplatsens funktioner visar på brister i framför allt:

  • En del äldre filmer saknar syntolkning. Vår riktlinje är att vid behov syntolka allt centralt innehåll i nya filmer som produceras. Textversion (transkription) kan också saknas på en del äldre filmer.
  • Videovisning med textning i mobilt läge fungerar inte optimalt med iPhone. Det är en inställning i iOS som gör att filmen automatiskt öppnas i helskärmsläge. Du som använder iPhone måste själv minimera videospelaren för att se både video och text samtidigt.
  • Mindre kodvaliderings fel när video-lightboxen är öppen. Detta kan eventuellt påverka dig som har någon form av hjälpmedel.

  • Felmeddelanden på inputfält på felanmälan, intresseanmälan och nyhetsbrevet läses inte i samband med inputfältet, utan det läses först när man lämnat fältet. Det kan försvåra för skärmläsaranvändare att hitta vad som är fel.
  • Bekräftelsesidan för felanmälan/intresseanmälan annonseras inte på ett tydligt sätt i skärmläsare. Informationen finns på sidan men skärmläsaranvändaren måste navigera till innehållet för att få informationen.
  • Stjärnan till förklaringen högst upp i formulär döljs för skärmläsare det här gör att det blir lite svårt att förstå på nyhetsbrevet vad texten ”Fältet är obligatoriskt” innebär.

Vissa PDF:er är inte tillgänglighetsanpassade. Det gäller bland annat rapporter från tidigare projekt som vi bedömt som allt för komplexa för att kunna anpassas.

Skärmläsare kan råka hamna utanför menyn trots att den är öppen. Efter sista objektet i menyn hamnar skrämläsaren på objektet efter menyknappen på sidan under menyn och man kan fortsätta navigera på sidan under trots att menyn är öppen.

Engelska texter är inte korrekt markerade i koden. Detta kommer att justeras.

Hur vi testat webbplatsen

Webbplatsen har granskats av en expert inom webbtillgänglighet. Vi har också gjort en manuell granskning av webbplatsens redaktionella innehåll utifrån kraven enligt WCAG 2.1 nivå AA. Senaste bedömningen gjordes den 18 januari 2021.