Hållbar fastighetsförvaltning

På Älvstranden Utveckling har vi ett långsiktigt och hållbart förhållningssätt och låter de tre perspektiven miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet genomsyra alla delar av verksamheten. Vi verkar för att stor miljöhänsyn tas vid uppförande och förvaltning av våra anläggningar. Vi betraktar lagstiftningen och samhällets krav som minimikrav i vårt hållbarhetsarbete.