Historik

År 1985 såddes fröet till det som idag är Älvstranden Utveckling AB. Göteborgs Stad ville omvandla öde varvsdockor och industriområden på Eriksberg och Lindholmen till levande stadsdelar. Under årens lopp har uppdraget breddats och idag driver vi arbetet med att skapa bostäder, verksamheter och öppna gröna ytor på såväl norra som södra Älvstranden. Tillsammans med våra samarbetspartners skapar vi hållbara stadsdelar där alla kan trivas.