Våra områden

Vi har under lång tid utvecklat hållbar stad på Norra Ävstranden samt i Örgryte Torp. Nu är vårt uppdrag att tillsammans med stadens övriga förvaltningar och bolag förverkliga Vision Älvstaden.

Vårt stadsutvecklingsarbete har gett göteborgarna nya bostäder och arbetsplatser bland annat i Lindholmen, Eriksberg, Sannegården, Kvillebäcken och Örgryte Torp. Snart kommer vi även leverera i Masthuggskajen, Frihamnen och Skeppsbron. I början av 2019 producerades en tredjedel av alla bostäder som då byggdes i Göteborg i områden som vi på Älvstranden Utveckling arbetat med. Historiskt har Älvstranden Utveckling levererat och vi kan fortsätta leverera då vi har marknadens kompetens och stadens kunskap om stadsutveckling samlat på ett ställe.

Under åren har Älvstranden Utveckling byggt upp en unik kompetens inom stadsutveckling. Vi har med oss erfarenheterna från områden vi arbetat med; det vi lärde oss i Eriksberg gör att Frihamnen blir bättre, kunskaperna från Kvillebäcken ger oss en hållbarare Masthuggskaj.