Uppförandekod

En uppförandekod är riktlinjer för hur en organisation eller ett företag ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och/eller miljömässigt riktigt sätt. Vi på Älvstranden Utveckling och våra medarbetare ska alltid agera utifrån lagar och förordningar samt bolagets styrande dokument.