Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Uppförandekod

En uppförandekod är riktlinjer för hur en organisation eller ett företag ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och/eller miljömässigt riktigt sätt. Vi på Älvstranden Utveckling och våra medarbetare ska alltid agera utifrån lagar och förordningar samt bolagets styrande dokument.

Vi arbetar med uppförandekod utifrån dilemman

Hos oss arbetar vi med vår uppförandekod utifrån diskussioner kring dilemman för att hålla dialogen ständigt levande.

Varje år tas ett antal dilemman fram som beskriver besvärliga situationer som vi i våra olika yrkesroller kan hamna i och där vi tvingas att agera. Dilemmana tas fram utifrån aktuella teman utifrån verksamhetens behov, som därefter diskuteras utifrån befintlig lagstiftning och övrig styrning som vi är bundna att följa. Diskussionen är obligatorisk för alla på bolaget och leds av respektive avdelningschef.

Hittills har vi berört områden som korruption, beställaransvar, etik i leverantörskontakter, jäv, gåvor, sponsring, resor, alkohol, affärsmässighet och likabehandling.

Vill du veta mer?

Ninni Tossavainen

Ninni Tossavainen

Chef Verksamhetsstöd/risk- och internkontrollansvarig 031-368 96 34
Mejla Ninni ninni.tossavainen@alvstranden.goteborg.se