Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Om oss

Älvstranden Utveckling AB är ett kommunalt fastighetsbolag och en del av Göteborgs Stad. Med utgångspunkt i vårt fastighetsinnehav, bidrar vi till en hållbar, långsiktig stadsutveckling i Göteborg genom att utveckla kvartersmark och fastigheter. Tillsammans med staden och i samarbete med näringslivet arbetar vi för en hållbar stad, öppen för världen.

Vi har sedan 1990-talet varit med och utvecklat Göteborg längs med Göta älv. Steg för steg har vi fyllt varvs- och industriområden med nya verksamheter, bostäder och mötesplatser. Vi äger stora ytor utvecklingsbar citynära mark längs båda sidor Göta älv och i många av de områdena äger vi också byggnader och historiska landmärken som vi utvecklar och förvaltar.

Bild av vår unika industrifastighet ombyggd till moderna kontor. Plåtverkstaden ligger på Lindholmen med vacker tegelfasad och gigantiska fönster med New York-vibes. Granne med älven.

Vi utvecklar fastigheter och kvartersmark

Som fastighetsbolag har vi rollen både som fastighetsförvaltare och fastighetsutvecklare. Vårt uppdrag är att med utgångspunkt i vårt fastighetsinnehav, bidra till en hållbar, långsiktig stadsutveckling i Göteborg genom att utveckla kvartersmark och fastigheter.

Vår fastighet Navet på Lindholmen, mer känt som Lindholmen Science Park.

Våra fastigheter

Vi äger och förvaltar fastigheter på båda sidor av Göta älv i Göteborg. Allt från kontor- och utbildning till industri- och lagerfastigheter.

Kort fakta om oss

61
Byggnader finns i vårt bestånd

Vi äger fastigheter i de centrala delarna längs Göta älv, mellan broarna. Älvsborgsbron i väst och Hisingsbron i öst.

286
Tusen kvm uthyrningsbar yta

Totalt i vårt fastighetsbestånd har vi 286 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta.

87%
Uthyrningsgrad

Vår uthyrningsgrad för 2023 var 87,2 procent.

Rekrytering medarbetare05

Vår organisation

Älvstranden Utveckling AB ägs till 100 procent av Göteborgs Stad genom Göteborgs Stadshus AB. Vi ingår i Lokalkoncernen där fastighetsbolaget Higab är moderbolag och vi samt Göteborgs Stads Parkering AB är dotterbolag.

Lär dig mer om vår organisation
Bild på medarbetare som pratar med varandra utomhus på Lindholmen en solig dag..

Vår värdegrund

Vi har ett antal grundläggande värderingar samt konkreta beskrivningar av hur vi vill vara och agera internt och externt. Detta hjälper oss att nå målet, en hållbar, långsiktig stadsutveckling i Göteborg.

Ta del av vår värdegrund
Byggkran vid fastighet i Lindholmshamnen en solig dag.

Milstolpar i bolagets historia

Älvstranden Utveckling har sedan 1990-talet varit med och utvecklat Göteborg längs med Göta älv. Steg för steg har vi fyllt varvs- och industriområden med nya verksamheter, bostäder och mötesplatser; resultatet är 8 800 bostäder, nya kontorsytor med 20 000 arbetsplatser och 10 000 utbildningsplatser.

Medarbetare samarbetar på kontoret.

Kontakta oss

Vill du veta mer om bolaget eller kontakta en specifik medarbetare hos oss. Här hittar du alla kontaktuppgifter.