Därför ska just du arbeta hos oss

Med utgångspunkt i vårt fastighetsinnehav, bidrar alla vi medarbetare på Älvstranden Utveckling AB till en hållbar, långsiktig stadsutveckling i Göteborg genom att utveckla kvartersmark och fastigheter. Vill du vara med på resan tillsammans med oss?