Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Därför ska just du arbeta hos oss

Med utgångspunkt i vårt fastighetsinnehav, bidrar alla vi medarbetare på Älvstranden Utveckling AB till en hållbar, långsiktig stadsutveckling i Göteborg genom att utveckla kvartersmark och fastigheter. Vill du vara med på resan tillsammans med oss?

Bredd av roller

Vi har ett stort antal typer av tjänster och kompetenser. Här arbetar allt ifrån projektledare, fastighetsutvecklare och hållbarhetsstrateger till ekonomer och kommunikatörer i samverkan för att nå målet: en hållbar, långsiktig stadsutveckling i Göteborg.

Värderingsdrivet ledarskap

Vårt ledarskap är värderingsdrivet. Genom våra grundläggande värderingar att samarbeta, tänka nytt, ansvara och driva (STAD), skapar vi tillsammans resultat i vår verksamhet.

Drivna medarbetare

Vi är ca 90 medarbetare som sitter i trivsamma lokaler på Lindholmen. Vi sitter i våra egna lokaler i Lindholmen Science Park med utsikt över älven och med olika former av kollektivtrafik utanför dörren. Vi är ungefär 60 % kvinnor och 40 % män som arbetar här med en medelålder på 46 år. Den yngsta är 24 år och den äldsta 67 år.

För oss är det viktigt att jobba tillsammans, tänka nytt, ta ansvar för vårt uppdrag och driva våra projekt framåt. Därför har vi kontinuerligt kunskapsbyggande aktiviteter för våra medarbetare. Det kan vara lunchföreläsningar med interna eller externa föredragshållare, studiebesök och bolagsgemensamma möten varje månad. Det finns även utvecklingsmöjligheter internt på bolaget då flera medarbetare bytt roller och avdelningar. Vi uppmuntrar även medarbetare att ta initiativ till olika relationsskapande aktiviteter, gärna med fokus på hälsa och friskvård. Vi vill också arbeta aktivt för ett jämlikt samhälle och uppmanar därför våra anställda att engagera sig i volontärsarbete på arbetstid.

Bild av vår unika industrifastighet ombyggd till moderna kontor. Plåtverkstaden ligger på Lindholmen med vacker tegelfasad och gigantiska fönster med New York-vibes. Granne med älven.

Vi utvecklar fastigheter och kvartersmark

Vårt uppdrag på Älvstranden Utveckling AB är att med utgångspunkt i vårt fastighetsinnehav, bidra till en hållbar, långsiktig stadsutveckling i Göteborg genom att utveckla kvartersmark och fastigheter. Tillsammans med staden och i samarbete med näringslivet arbetar vi för en hållbar stad, öppen för världen.

Rekryteringsbild, tre personer promenerar vid vattnet på kajkanten.

Vår värdegrund

Vi har ett antal grundläggande värderingar samt konkreta beskrivningar av hur vi vill vara och agera internt och externt. Detta hjälper oss att nå målet, en hållbar, långsiktig stadsutveckling i Göteborg.

Logotyp för Ett MENSkligare arbetsliv, röd bakgrund.

Ett MENSkligare arbetsliv

Vi har beslutat att vara med och bidra till ett MENSkligare arbetsliv. Syftet är att öppna upp för dialog, skapa stöttande normer och ge förutsättningar för att kunna hantera mens tryggt och hygieniskt på bolagets samtliga toaletter. Arbetet genomförs i samarbete med MENSEN, som är en politiskt och religiöst obunden ideell förening.

Vill du veta mer?

Alexander Pirosanto

Alexander Pirosanto

HR-chef 031-368 96 40
Mejla Alexander alexander.pirosanto@alvstranden.goteborg.se