Vårt uppdrag

Älvstranden Utveckling är ett kommunalt bolag och en del av Göteborgs Stad. Vår kärnverksamhet är hållbar stadsutveckling och vårt uppdrag att förverkliga Vision Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Tillsammans med staden och i samarbete med näringslivet arbetar vi för en hållbar stad, öppen för världen.

Vi äger både fastigheter och stora ytor utvecklingsbar citynära industrimark på båda sidor Göta älv. Här ska vi kunna ta risker i exploatering och verka dels som utvecklingsbolag, dels som byggherre.