Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Älvstranden Utveckling

Vår unika industrifastighet ombyggd till moderna kontor. Plåtverkstaden ligger på Lindholmen med vacker tegelfasad och gigantiska fönster med New York-vibes. Granne med älven.

Älvstranden Utveckling AB

Älvstranden Utveckling AB är ett kommunalt fastighetsbolag och en del av Göteborgs Stad. Med utgångspunkt i vårt fastighetsinnehav, bidrar vi till en hållbar, långsiktig stadsutveckling i Göteborg genom att utveckla kvartersmark och fastigheter.

Illustration av fastigheter vid vatten.

För dig som hyresgäst

Hitta din fastighet, se aktuella driftstörningar och gör felanmälan.

Två ungdomar sitter vid kajkanten vid Göta älv i Göteborg.

Så bygger vi hållbar stad

För oss handlar hållbar mark- och fastighetsutveckling om att utveckla våra älvnära områden för nuvarande och kommande generationers behov och levnadsmöjligheter.

Siffror

8 800
Färdigställda bostäder
sedan 1990-talet

Älvstranden Utveckling har sedan 1990-talet varit med och utvecklat Göteborg längs med Göta älv. Steg för steg har vi fyllt varvs- och industriområden med nya verksamheter, bostäder och mötesplatser. Resultatet är 8 000 bostäder, nya kontorsytor med 20 000 arbetsplatser och 10 000 utbildningsplatser.

25%
Av Göteborgs totala bostadsproduktion

Vi på Älvstranden Utveckling har varit delaktiga i 25 procent av Göteborgs bostadsproduktion de senaste 20 åren.

338
Tusen kvadratmeter
uthyrningsbar yta

Totalt i vårt fastighetsbestånd har vi 338 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta i områdena Lindholmen, Frihamnen, Gullbergsvass, Eriksberg och Ringön. (2022)

Medarbetarbild (26)

Möt våra medarbetare

Det är vi som arbetar med vårt fastighetsinnehav och utveckling av kvartersmark i strävan mot samma mål. En hållbar, långsiktig stadsutveckling i Göteborg.