Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Älvstranden Utveckling

Vår unika gamla varvsfastighet M1:an på Lindholmen.

Älvstranden Utveckling AB

Älvstranden Utveckling AB är ett kommunalt fastighetsbolag och en del av Göteborgs Stad. Med utgångspunkt i vårt fastighetsinnehav, bidrar vi till en hållbar, långsiktig stadsutveckling i Göteborg genom att utveckla kvartersmark och fastigheter.

Vår fastighet Navet på Lindholmen, mer känt som Lindholmen Science Park.

För dig som hyresgäst

Hitta din fastighet, se aktuella driftstörningar och gör felanmälan.

Letar ni ny lokal?

Våra älvnära fastigheter finns i Frihamnen, Lindholmen, Eriksberg och Gullbergsvass. Vi äger stora som små kommersiella lokaler, kontorshotell, butikslokaler, unika industrifastigheter, lagerlokaler och förråd.

Siffror

61
Byggnader finns i vårt bestånd.

Vi äger fastigheter i de centrala delarna längs Göta älv, mellan broarna. Älvsborgsbron i väst och Hisingsbron i öst.

286
Tusen kvm uthyrningsbar yta.

Totalt i vårt fastighetsbestånd har vi 286 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta.

87%
Uthyrningsgrad.

Vår uthyrningsgrad för 2023 var 87,2 procent.

Möt våra medarbetare

Det är vi som arbetar med vårt fastighetsinnehav och utveckling av kvartersmark i strävan mot samma mål. En hållbar, långsiktig stadsutveckling i Göteborg.