Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Fakturera oss

Här hittar du som leverantör till oss på Älvstranden Utveckling AB, eller något av våra dotterbolag, all information du behöver för att fakturera oss.

Ny faktureringsrutin från 1 januari 2021

Den 1 januari 2021 ändrade vi våra rutiner för hantering av leverantörsfakturor. Alla fakturor med fakturadatum 2021-01-01 och därefter skickas till Intraservice inom Göteborgs Stad som kommer att sköta inläsningen av fakturor för Älvstranden Utveckling AB och dess dotterbolag. Alla våra bolag kommer få en ny faktureringsadress och ett nytt PEPPOL-id/GLN-nummer och vi ser gärna att ni skickar era fakturor via PEPPOL.

 

Faktureringsadress:

Bolagskod samt namn på fakturerat bolag (exempel: B331 Älvstranden Utveckling AB)
Intraservice
405 38 Göteborg

 

Skicka e-fakturor

Älvstranden Utveckling med dotterbolag kan ta emot och rekommenderar fakturor via nätverket PEPPOL. För att skicka behöver ni ansluta er via ett företag som stödjer e-fakturering via PEPPOL.
Stäm av med er leverantör av ekonomi- eller faktureringssystem om de kan sända via detta nätverk. För mer information, se goteborg.se/fakturera

Vi tar även emot e-fakturor via vår VAN-operatör, Visma Proceedo, i formatet för Svefaktura.
För mer information om VAN-operatörer och krav på format, se goteborg.se/fakturera

 

Våra krav för mottagande av leverantörsfakturor

Fakturor ställda till bolag inom koncernen för Älvstranden Utveckling AB ska uppfylla följande för att kunna tas emot:

 • Rätt juridiskt namn ska anges på fakturan: På sidan Bolagsnamn och GLN-nummer finner du bolagsnamn, bolagskod samt GLN-nummer för respektive bolag.
 • Som referens ska beställarens namn (för- och efternamn) anges. Se till att ändra gamla referenser som finns inlagda i ert system.
 • Fakturering ska ske per referens och samlingsfakturor med flera referenser accepteras inte.
 • Om fakturan föregås av en order från Proceedo ska ordernummer skrivas in i rätt fält på fakturan.
 • Fakturor som ankommer till oss registreras med 30 dagars förfallodatum beräknat från ankomstdatum, i enlighet med lagkrav på offentliga myndigheter samt med Göteborgs Stads upphandlingsregler.

Innehållskrav fakturor:

 • …följa lagkrav, regler och rekommendationer för fakturor och verifikationer.
 • …innehålla obligatorisk information enligt vald fakturastandard.
 • …innehålla av Göteborgs stad kravställd information.

 • Tidsperiod för utförd tjänst och vid dagbok ska datum, namn, tid och arbetsuppgift vara specificerad (endast vid Tjänst).
 • Eventuell underleverantörs faktura ska alltid vara bifogad (med samma krav på dagbok eller liknande).
 • Vid installation av apparater ska alltid ett specifikationsnummer bifogas, detta för att varje unik apparat ska kunna identifieras.
 • Ramavtalets avtalsnummer alternativt diarienummer.
 • Ordernummer (om beställning mottagits från Proceedo).
 • Orderkopia från LEB.
 • Köparens referens (För- och Efternamn på beställare).
 • Abonnemangsnummer (endast vid abonnemang).
 • Leverantörens organisationsnummer.
 • Leverantörens momsregistreringsnummer.
 • Leverantörens referenser.
 • Information om eventuell F-skatt.
 • Bankgiro/plusgiro/bankkonto.
 • Köparens organisationsnummer.
 • Leveransadress (endast vid Varor).
 • Produktbenämning.
 • Artikelnummer/Tjänstetyp-id.
 • Pris per enhet.
 • Antal.

Endast elektronisk fakturering

Från och med 1 april 2019 infördes en ny lag som gör att det inte är tillåtet att skicka pappersfakturor till offentlig verksamhet. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

För er som inte kan skicka elektronisk faktura

Om ni har ett ekonomi- och faktureringssystem finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via detta. Hör med din systemleverantör om vilka möjligheter som finns för er. Faktureringstjänster kan också köpas från andra företag för att göra samma sak, exempelvis installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Om ni inte har ett affärssystem eller inte kan skapa en e-faktura, finns det möjlighet att registrera en faktura manuellt i vår leverantörsportal. Gå till goteborg.se/fakturera och fyll i kontaktformuläret för att få dina inloggningsuppgifter.

Person på kontoret framför ett fönster med utsikt över älven.

Bolagsnamn och GLN-nummer

Hitta samtliga bolagsnamn, GLN-nummer och organisationsnummer för Älvstranden Utvecklings alla bolag.