Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Bolagsnamn och GLN-nummer

Genom Göteborgs Stad äger göteborgarna Älvstranden Utveckling AB. Älvstranden Utveckling AB är moderbolag i Älvstrandenkoncernen som har två dotterbolag: Södra Älvstranden AB och Norra Älvstranden AB. De har i sin tur 21 dotter- och dotterdotterbolag.

På denna sida finns samtliga bolagsnamn, GLN-nummer och organisationsnummer för Älvstranden Utvecklings alla bolag.

Lista över alla bolag med tillhörande information:

 

Älvstranden Utveckling AB

Bolagskod: B331

PEPPOL-ID: 0088:7381035009354 alternativt 0007:5566597117

GLN: 7381035009354

Org nr: 556659-7117

 

Eriksbergs Förvaltnings AB

Bolagskod: B341

PEPPOL-ID: 0088:7381035072419 alternativt 0007:5560794306

GLN: 7381035072419

Org nr: 556079-4306

 

Fastighets AB Fribordet

Bolagskod: B393

PEPPOL-ID: 0088:7381035009378 alternativt 0007:5562485747

GLN: 7381035009378

Org nr: 556248-5747

 

Fastighets AB Navet

Bolagskod: B346

PEPPOL-ID: 0088:7381035072433 alternativt 0007:5566094354

GLN: 7381035072433

Org nr: 556609-4354

 

Fastighets AB Raila

Bolagskod: B344

PEPPOL-ID: 0088:7381035098594 alternativt 0007:5590575923

GLN: 7381035098594

Org nr: 559057-5923

 

Ferux Fastighet i Göteborg AB

Bolagskod: B335

PEPPOL-ID: 0088:7381035098617 alternativt 0007:5566150123

GLN: 7381035098617

Org nr: 556615-0123

 

Fripoint AB

Bolagskod: B570

PEPPOL-ID: 0088:7381035098624 alternativt 0007:5560241456

GLN: 7381035098624

Org nr: 556024-1456

 

Göteborgs Frihamns AB

Bolagskod: B392

PEPPOL-ID: 0088:7381035072457 alternativt 0007:5562469519

GLN: 7381035072457

Org nr: 556246-9519

 

Lindholmspiren Beta AB

Bolagskod: B336

PEPPOL-ID: 0088:7381035072426 alternativt 0007:5566258074

GLN: 7381035072426

Org nr: 556625-8074

 

Menlin Fastighets AB

Bolagskod: B337

GLN: 7381035098600

PEPPOL-ID: 0088:7381035098600 alternativt 0007:5566024922

Org.nr: 556602-4922

 

Norra Älvstranden Bostäder AB

Bolagskod: B394

GLN: 7381035072389

PEPPOL-ID: 0088:7381035072389 alternativt 0007:5562603281

Org nr: 556260-3281

 

Norra Älvstranden Service AB

Bolagskod: B397

PEPPOL-ID: 0088:7381035072396 alternativt 0007:5565580619

GLN: 7381035072396

Org nr 556558-0619

 

Norra Älvstranden Utveckling AB

Bolagskod: B390

PEPPOL-ID: 0088:7381035009361 alternativt 0007:5560013574

GLN: 7381035009361

Org nr: 556001-3574

 

Södra Älvstranden Utveckling AB

Bolagskod: B370

PEPPOL-ID: 0088:7381035009385 alternativt 0007:5566586805

GLN: 7381035009385

Org nr: 556658-6805

 

S Tingsvassen 739:137 Fastighets AB

Bolagskod: B571

PEPPOL-ID: 0088:7381035098631 alternativt 0007:5566062641

GLN: 7381035098631

Org nr: 556606-2641

 

Torphuset Fastighets AB

Bolagskod: B398

PEPPOL-ID: 0088:7381035072440 alternativt 0007:5566907571

GLN: 7381035072440

Org nr: 556690-7571

Person som sitter vid en laptop.

Fakturera oss

Här hittar du som leverantör till oss på Älvstranden Utveckling AB, eller något av våra dotterbolag, all information du behöver för att fakturera oss.