Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Inköp och upphandling

Som ett kommunalt bolag följer vi Lagen om offentlig upphandling i alla våra inköp av varor och tjänster. Som en del av Göteborgs Stad följer vi även de beslut och direktiv som staden beslutar om.

Var med och skapa en hållbar stad runt älven

Vi på Älvstranden Utveckling arbetar för en hållbar, långsiktig stadsutveckling i Göteborg genom att utveckla kvartersmark och fastigheter. Men vi är många som samarbetar för att skapa en hållbar och levande blandstad runt älven. Vill du vara med?

De flesta av våra inköp avropas från de ramavtal som Göteborgs Stads förvaltning för inköp och upphandling tecknar för staden, dess förvaltningar och bolag, alltid enligt Lagen om offentlig upphandling.

Ibland gör vi egna, bolagsspecifika upphandlingar och upphandlingar av byggentreprenader. Både våra egna och stadens upphandlingar annonseras på upphandlingar.nu som är en marknadsplats för offentlig upphandling i Göteborgsregionen.

Person som sitter vid en laptop.

Fakturera oss

Här hittar du som leverantör till oss på Älvstranden Utveckling AB, eller något av våra dotterbolag, all information du behöver för att fakturera oss.

Fakturera oss
Person på kontoret framför ett fönster med utsikt över älven.

Bolagsnamn och GLN-nummer

Hitta samtliga bolagsnamn, GLN-nummer och organisationsnummer för Älvstranden Utvecklings alla bolag.

Bolagsnamn och GLN-nummer

Vill du veta mer?

Ulf Brattö

Ulf Brattö

Inköps- och upphandlingschef 031-368 96 87
Mejla Ulf ulf.bratto@alvstranden.goteborg.se
William Shamoun

William Shamoun

Upphandlare 031-368 96 10
Mejla William william.shamoun@alvstranden.goteborg.se