Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Visselblåsarfunktion

Göteborgs Stad har en intern rapporteringskanal, så kallad visselblåsarfunktion, dit du kan rapportera misstankar om oegentligheter och missförhållanden i Göteborgs Stad.

Göteborgs Stads visselblåsarfunktion

Läs mer om visselblåsarfunktionen på Göteborgs Stads webbplats goteborg.se.

Frågor och svar om visselblåsarfunktionen

Varför har Göteborgs Stad en visselblåsarfunktion? När ska funktionen användas? Vem kan anmälas? När ska funktionen inte användas? Hur hanteras anmälningarna?

Person som sitter vid en laptop.

Gör en anmälan direkt

Gör en anmälan direkt till Göteborgs Stads visselblåsarfunktion via stadens e-tjänst.