Visselblåsarfunktion

Göteborgs Stad har en visselblåsarfunktion dit du kan anmäla misstankar om allvarliga oegentligheter som rör personer i ledande ställning i Göteborgs Stad, där även vi som kommunalt bolag ingår.