Möt våra medarbetare

Alla vi medarbetare på Älvstranden Utveckling arbetar med hållbar stadsutveckling och fastighetsutveckling i strävan mot samma mål. Förverkligandet av Vision Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt. Möt några av oss medarbetare här.