Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

För hyresgäster

Här hittar du som hyresgäst hos oss på Älvstranden Utveckling praktisk information som till exempel hur du gör en felanmälan eller kontaktar oss. Vi hjälper dig gärna till rätta och gör allt vi kan för att du ska trivas så bra som möjligt.

Vår fastighet Navet på Lindholmen, mer känt som Lindholmen Science Park.

Hitta din fastighet

Hitta din fastighet, se aktuella driftstörningar och gör felanmälan.

Vår unika gamla varvsfastighet M1:an på Lindholmen.

Felanmälan

Om det uppstått en skada eller ett fel i fastigheten eller lokalen, ska du anmäla det direkt till oss via felanmälan.

Laddning av en elbild med Älvstranden Utvecklingslogotyp på vid en laddstation på Lindholmen.

Vi jobbar hållbart

Vi på Älvstranden Utveckling jobbar med hållbarhet på alla fronter, inte minst med vårt fastighetsbestånd där vi satsar på solceller, parkeringar med el-laddning, bikupor på taken och grönytor i våra områden.

Utsikt från en lokal på Lindholmspiren 5. Man ser älven, Chalmers och centrala LIndholmen.

Letar ni ny lokal?

Vi äger både kontor, lager, industrifastigheter, butikslokaler med mera i områdena Frihamnen, Lindholmen, Eriksberg och Gullbergsvass.