Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Vår värdegrund

För att klara vårt uppdrag krävs rätt kompetens och resurser, men det krävs också rätt inställning och sätt att vara. Därför har vi, alla medarbetare, gemensamt tagit fram ramar för önskade beteenden inom bolaget. Det har resulterat i vår värdegrund.

Grundläggande värderingar

Vår värdegrund är framarbetad av organisationen under 2016 (uppdaterad 2019) och består av våra grundläggande värderingar samt konkreta beskrivningar av hur vi vill vara och agera internt och externt.  Sammanfattat beskriver vi våra grundläggande värderingar i ordet STAD – samarbeta, tänka nytt, ansvara och driva.

Våra gemensamma värderingar är en styrka när vi ska genomföra vårt uppdrag och en gemensam plattform för att hantera så väl utmaningar som framgångar.

Vårt uppdrag kräver att många människor samarbetar. Vi är den som ska driva, koordinera och säkerställa detta arbete. Ofta ger vi andra uppdrag och jobbar tillsammans i projekt. Det kräver förmågan att samarbeta och att påverka – såväl externt som internt.

Mycket av det vi ska göra, ska göras för första gången. Många uppgifter, när vi bygger en ny stad, är komplexa med många perspektiv att ta hänsyn till. Det kräver att vi, och våra partners, är innovativa och vågar prova nytt. Och, att vi har mod att stå för vår uppfattning och våra fattade beslut.

Vårt arbete kräver väldigt många människors insats, engagemang, kreativitet och gillande. Rätt stämning för detta är omtanke och arbetsglädje. Att bry sig om och uppmärksamma goda insatser. För vem vill inte ha roligt på jobbet?

Vi ska skapa mycket med rätt kvalitet, rätt ekonomi och i tid. Det kräver handlingskraft samt att vi är kompetenta och professionella i våra yrkesroller. Att vi håller deadlines, tar eget ansvar och levererar reella resultat. Vi ser till att få jobbet gjort, enligt vad vi lovat.

I vår verksamhet möts människor med olika bakgrund och erfarenhet. Genom att vara lyhörda för och ta del av andras erfarenheter och synpunkter, blir vi mer framgångsrika. Vi lyssnar och behandlar (var)andra jämlikt och med respekt.

Vi ska bygga en stad som ska finnas och fungera under mycket lång tid. Det innebär att vi måste tänka långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Men också tekniskt och funktionellt med framtiden i åtanke.

Minnesregel: STAD

För att det ska vara lättare att komma ihåg vår värdegrund har vi under 2019 tagit fram fyra värdeord.
Värdeorden bildar gemensamt ordet STAD:
S – Samarbeta
T – Tänka nytt
A – Ansvara
D – Driva

Vill du veta mer?

Alexander Pirosanto

Alexander Pirosanto

HR-chef 031-368 96 40
Mejla Alexander alexander.pirosanto@alvstranden.goteborg.se
Melina Garhed

Melina Garhed

Näringsliv- och marknadsansvarig 031-368 96 09
Mejla Melina melina.garhed@alvstranden.goteborg.se