Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Stadsutvecklingszoner

Stadsutvecklingszoner står för ett helhetstänkande som minskar målkonflikter och främjar stadsutveckling i komplexa sammanhang.

Stadsutvecklingszoner var ett Vinnovafinansierat innovationsprojekt om samarbete mellan Älvstranden Utveckling, Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad och Länsstyrelsen Västra Götaland och bedrevs gemensamt med Malmö stad, Länsstyrelsen Skåne och Boverket.