Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Årsredovisning 2020: Staden vi byggt och utvecklat

Aktuellt, Älvstranden Utveckling, Årsredovisning 2020 Publicerad 24 februari, 2021

Under de senaste 20 åren har Älvstranden Utveckling stått för en fjärdedel av alla färdigställda lägenheter i Göteborg och flera av våra stora områden är nu helt färdiga – Sannegårdshamnen, Kvillebäcken, Västra Eriksberg och Örgryte Torp. De nya stadsdelarna har inneburit ett tillskott på närmare 8 000 nya bostäder med kvalitet och fokus på hållbarhet och framtid.

Kvillebäcken

Hållbarhet var en viktig ledstjärna när planen för Kvillebäcken togs fram. Idag är Kvillebäcken en grön, cykelvänlig stadsdel med ca 2 000 lägenheter, ett antal kontor, butiker, restauranger, förskolor och annan samhällsservice. Gator och torgytor har färdigställts under 2020.

Lindholmen

Lindolmen har omvandlats från varvsområde till Göteborgs och Västsveriges nav för utveckling av ny teknik inom fordonsindustri, telekom och informationsteknik. Älvsttranden Utveckling har arbetet med området sedan 90-talet och varit med när Lindholmen Science Park, bostäder och utbildningsplatser tagits fram. De senaste tolv åren har närmare 800 bostadsrätter hyreslägenheter och studentboostäder färdigställts. Under 2020 blev 134 bostäder inflyttningsklara i Lindholmshamnen och de kommande åren kommer Lindholmens befolkning att öka ytterligare när Karlastaden växer fram och Lindholmshamnen står klart.

Eriksberg och Sannegårdshamnen

Under de senaste 20 åren har närmare 4 000 lägenheter, lokaler, skolor, gator, torg, parker och bryggor färdigställts på Eriksberg. I fjol färdigställdes de sista bostäderna i Västra Eriksberg när husen på Monsungatan och 330 lägenheter stod färdiga. Strax före sommaren överlämnade byggkonsortiet bakom Västra Eriksberg konstverket ”Minnet av en älv” till göteborgarna. Konstnär bakom skulpturerna är Anja Örn. Den över hundra år gamla kol- och kokshamnen Sannegårdshamnen är idag ett charmigt bostadsområde med cirka 1 400 lägenheter med både hyresrätter och bostadsrätter. Området som stod klart i mitten på 00-talet har flera exempel på extremt energisnåla passivhus.

Örgryte Torp

De attraktiva bostadsområdet Örgryte Torp med 579 nya hem stod klart förra året. En lyckad stadsutvecklingsprocess som byggt på samarbete mellan fyra olika byggherrar och stadens förvaltningar där Älvstranden Utveckling haft en övergripande och koordinerande roll från planering till färdigt område. Höga ambitioner om att bygga ett område med blandade upplåtelseformer vid randen av Delsjöns naturområde med fokus på god arkitektur och kvaliteter i både planering och genomförande resulterade i att Örgryte Torp under 2020 blev nominerat till ”Årets stadsbyggnadsprojekt 2020” av Föreningen Svenska Stadsbyggare.

Läs mer

Stadsodling i Frihamnen med temporära bostäder i bakgrunden.

Läs hela årsredovisningen

På sidan Årsredovisningar finns alla våra årsredovisningar från 2014-2020 samlade.

Årsredovisning 2020
Bockkranen är ett känt landmärke på Eriksberg.

Läs mer om våra områden

På sidan Våra områden kan du läsa mer om Älvstadens sju delområden, Eriksberg, Sannegårdshamnen, Kvillebäcken och Örgryte Torp.

Våra områden