Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Årsredovisning 2019: Motor för Göteborgs tillväxt

Aktuellt, Älvstranden Utveckling, Hyresgäst Publicerad 17 februari, 2020

Lindholmen har fått en position som internationellt kluster för utveckling och forskning. Men en levande stadsdel behöver också bostäder och service.
Lindholmen är en stadsdel med internationell dragningskraft. Företag och forskare från hela världen söker sig till Lindholmens innovationskluster med fokus på hållbar mobilitet och grön teknik. Här finns också akademin med sin utbildning och forskning.

— Lindholmen är internationellt känt och har en egen identitet. Det finns en enorm investeringsvilja från marknaden och många aktörer visar intresse för att etablera sig på Lindholmen, säger Cecilia Andersson, chef fastighetsutveckling på Älvstranden Utveckling.

Ett av företagen är fordonsutvecklaren Geely, som bland annat äger Volvo Cars. Vid Pumpgatan bygger Geely sitt europeiska innovationscenter. Delar av verksamheten flyttade in i första etappen i januari 2020 och hela innovationscentret planeras stå klart 2024 med kontor, hotell och restauranger. Intill planeras en ny färjehållplats. Placeringen av en 4–9-skola för 700 elever utreds.
Lindholmen är en livlig stadsdel, men den behöver kompletteras med bostäder för att bli levande även kvällar och helger. Fram till 2026 planeras därför för 2 700 nya bostäder. Bostäderna i Lindholmshamnen planeras stå helt färdiga 2024 och arbete pågår med Karlastaden, åtta kvarter med lägenheter, hotell, restauranger, butiker, förskolor, äldreboende och andra verksamheter.

— Vi har ett stort ansvar i att tänka brett i vår planering. Hur kan vi komplettera det som redan finns på Lindholmen för att skapa ytterligare synergier? Här är samarbetet mellan staden och marknaden avgörande för att hitta bra lösningar, säger Cecilia Andersson.

Älvstranden Utveckling har ett stort fastighetsinnehav på Lindholmen, som används strategiskt i utvecklingen av stadsdelen. I november 2019 förvärvades ytterligare en fastighet intill Karlastaden. Arbetet med ett planprogram för Lindholmen som helhet pågår.

Läs mer om vad Älvstranden Utveckling arbetat med 2019 i årsredovisningen.