Vad kan vi lära oss av Göteborg? Den frågan ställs av elever och forskare på Yale School of Architecture när de ställer ut på svenska ambassaden i Washington. Studenterna har bland annat specialstuderat hur Lindholmen kan utvecklas och förändras.

Utställningen på House of Sweden i USA:s huvudstad Washington är sprunget ur forskningsprojektet Fusion Point Gothenburg där erfarenheter från akademiker och praktiker inom stadsutveckling knyts ihop för att skapa ny kunskap. Forskningsprogrammet har samtidigt fungerat som en gränsöverskridande mötesplats för forskare, praktiker och beslutsfattare. Initiativet till Fusion Point Gothenburg togs av Älvstranden Utveckling 2016. Chalmers sektion för arkitektur blev en naturlig samarbetspartner och snart knöts kontakter med Yale School of Architecture.

— Det är otroligt roligt att det vi gör i Göteborg och Lindholmen engagerar studenterna på ett av världens kanske bästa universitet inom arkitektur och stadsbyggnad, säger Åsa Swan, urban designchef på Älvstranden Utveckling och en av dem som varit med och arbetat med Fusion Point Gothenburg sedan starten.

De studenter som ställer ut på svenska ambassaden har alla varit på plats i Göteborg och deltagit i seminarier om Lindholmen och utvecklingen av Göteborg. Tanken är att deras arbete ska utmynna i en ”Urban Atlas of Gothenburg”, en studie som kan ses som en modell för hur nordeuropeiska städer som omvandlas från en traditionell basindustri till global kunskapsindustri kan studeras.

— Vi har nyligen haft våra avslutande seminarier för forskningsprogrammet och utställningen i Washington är ett konkret resultat. Det är precis den här typen av överskridande forskningsprojekt som vi velat få igång när vi arbetat med Fusion Point Gothenburg, säger Åsa Swan.

Utställningen på ambassaden i Washington pågår hela februari.

Läs mer om forskningsprogrammet här. Fusion Point Gothenburg.

Läs mer om Yale-studenternas arbete: Learning from Sweden