Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Kommersen kan få nytt liv på Lindholmen

Aktuellt Publicerad 29 april, 2022

Den gamla byggnaden ”Kommersen”, belägen på Masthuggskajen, kommer snart att rivas. I enlighet med detaljplanen kommer det så småningom att byggas en cirka 2 000 kvadratmeter stor park på platsen. Kommersen Loppmarknad kan istället flytta till en ersättningslokal på Lindholmen.

Masthuggskajen utvecklas av Göteborgs Stad tillsammans med ett byggherrekonsortium, som leds av Älvstranden Utveckling. Adelina Lundell, processledare hållbarhet och Anna Tidefelt, projektledare platsutveckling, på Älvstranden Utveckling berättar mer om vad som händer just nu och vilken roll bolaget har i arbetet med Kommersen. De tipsar också om helgens avtackning av byggnaden.

Adelina Lundell och Anna Tidefelt

Varför ska Kommersen rivas?
– Byggnaden är i mycket dåligt skick. De senaste åren har det till och med varit svårt att bedriva verksamhet i lokalen, på grund av hälso- och säkerhetsskäl. Byggnaden ligger också i en av områdets lägsta punkter, vilket gör att vatten rinner till platsen. Utifrån dessa förutsättningar har det tagits beslut att byggnaden ska rivas för att ge plats åt en park. Masthuggsparken kommer tillföra grönska och ytor för rekreation i området och kommer samtidigt kunna ta hand om stora mängder vatten vid extremt regn. Planen är att rivningsarbetet påbörjas nu i maj.

Vilket ansvar har Älvstranden Utveckling för Kommersen?
– Tidigt i arbetet med utvecklingen av Masthuggskajen identifierades Kommersen som en värdefull plats och identitetsbärare i området. Studier gjordes som belyste de unika värden som byggts upp på platsen genom den loppmarknad som huserat i byggnaden och den graffitikonst som präglat byggnadens utsida. Den målbild som tagits fram i bred samverkan mellan stadens förvaltningar, bolag och byggherrekonsortiet omfattar att ta hand om dessa värden. I och med beslutet om byggnadens rivning har utmaningen legat i hur detta ska ske när byggnaden inte längre finns kvar och området förändras.

Alla aktörer som är med och utvecklar Masthuggskajen har åtagit sig att bidra med olika delar för att möta den gemensamma målbilden. Älvstranden Utvecklings bidrag i arbetet är bland annat att jobba med Kommersens värden.

Vad händer nu?
– Efter att ha utrett flera alternativ har Älvstranden Utveckling nu erbjudit verksamhetsledaren för Kommersen Loppmarknad en temporär lokal på Lindholmen. Lokalen har tidigare huserat kulturföreningen Truckstop Alaska, men står tom sedan några år tillbaka. Både läget och utformningen möter verksamhetens behov, och de ska nu ta ställning till förslaget.

Parallellt med detta jobbar vi för att hitta en ny yta för gatukonst i Masthuggskajen, både på temporär och permanent basis, för att möjliggöra en fortsättning för den graffitikultur som utvecklats på platsen.

Vad händer sen, på längre sikt?
– Strategin bygger på att jobba med såväl temporära lösningar under byggtiden som att utveckla former för långsiktiga lösningar. Arbetet bedrivs inom gruppen ”Levande gatuplan”*. Det finns inga färdiga svar på frågan om var och på vilket sätt Kommersens värden kommer att vara en del av Masthuggskajen i framtiden, men arbete pågår. Det handlar främst om den övergripande frågan om hyresnivåer i nyproduktion i centrala lägen. Det vi försöker göra är att hitta verktyg och affärsmodeller som möjliggör socialt och miljömässigt värdeskapande verksamheter.

Frågan om Kommersen belyser en av stadsutvecklingens stora utmaningar – hur utvecklingen av central industrimark och behovet av nya bostäder kan ske på ett hållbart sätt som skapar nytta för hela Göteborg.

Avslutningsvis, helgens avtackning av Kommersen, vad händer då?
– På Valborgsmässoafton arrangerar @piecesofbgb ett så kallat ”Graff-Jam” då konstnärerna som tidigare målat på Kommersens fasad ges möjlighet att måla på byggnaden en sista gång. Kommersen Loppmarknad kommer samtidigt att ordna bakluckeloppis på parkeringen intill. Eventet arrangeras med stöd från konsortiet som utvecklar Masthuggskajen. Alla är varmt välkomna att titta förbi och ta del av konstnärerna ”in action” och fynda på loppisen!

  • Graffiti-Jam och bakluckeloppis
  • Lördag 30 april kl 12–18
  • Vid Kommersen, Första Långgatan 27

 

* Gruppen ”Levande gatuplan”, som består av en representant från varje byggaktör som är med i utvecklingen av området, tar ett gemensamt helhetsgrepp om alla bottenvåningar i planområdet. Tillsammans har gruppen arbetat med dialog och utredningar med potentiella aktörer samt kartlagt dagens flöden av människor i området. Bakgrundsarbetet har resulterat i en så kallad masterplan, som visar hur en mix av handel, restauranger, föreningsliv, socialt entreprenörskap och kultur skulle kunna se ut.