Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Inbjudan till markanvisning för fortsatt utveckling av Eriksberg

Aktuellt, Älvstranden Utveckling, Pressmeddelanden Publicerad 2 maj, 2022

Älvstranden Utveckling markanvisar två byggrätter för bostäder och verksamheter, Säterigatan väst och öst, på Eriksberg i Göteborg. Eriksberg är en älvnära stadsdel med kajpromenader, en blandad stadsmiljö med industriell karaktär och med en unik utblick över hamninloppet.

– Eriksberg ligger oss varmt om hjärtat då vi varit med och utveck­lat området sedan 80-talet, säger Stefan Asplund, projektledare på Älvstranden Utveckling. Vi fortsätter att sälja mark i området för att skapa möjlighet till mer utveckling och för fler människor att bo­sätta sig i denna trivsamma stadsdel.

Älvstranden Utveckling söker köpare som kan förverkliga högt ställda ambitionsnivåer inom klimatområdet och som har förmåga att utveckla bygg­nader med låg miljö- och klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Samtidigt ska de gröna värdena stärkas inom kvarteren för att anpassa området till kommande klimat­förändringar och samtidigt skapa attraktiva närmiljöer.

Flytt av hamnbanan skapar nya möjligheter
Trafikverkets tunnelutbyggnad och ändrad sträckning av hamnbanan beräknas vara klart i slutet av 2023. Detta gör att området öppnas upp för exploatering av det obebyggda området. Hamnbanan har varit lite av en barriär mellan Eriksberg och närliggande områden inom stadsdelen Lundby. Nu kommer utvecklingen att bidra till nya stråk och kopplingar som binder ihop de olika delarna med varandra och där fler människor kommer att bo, leva och röra sig.

Markanvisningen omfattar två byggrätter vid Säterigatan, väster och öster om Celsiusgatan. Sista dag för anbudsinlämning är 22 juni 2022. All information finns på www.goteborg.se/markanvisning.

 

Kontaktperson

Stefan Asplund

Stefan Asplund

Projektledare 031-368 96 51
Mejla Stefan stefan.asplund@alvstranden.goteborg.se