Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Frukostseminarium 10 december: byggnaders klimatpåverkan

Aktuellt, Älvstranden Utveckling, Hållbar markutveckling Publicerad 8 december, 2020

Välkomna till ett frukostseminarium om klimatberäkningar, utsläppsnivåer och kunskapsläget i branschen. Vi på Älvstranden Utveckling har höga ambitioner inom klimatområdet. Målsättningen är att minska utsläppen med 50 procent från det som byggs i Älvstaden inom några år.

Som ett led i att nå vårt affärsmål ”minskad klimatpåverkan” har vi tagit hjälp av IVL Svenska Miljöinstitutet. De ska ta fram referensvärden för hur mycket ett nybyggt flerbostadshus och kontor genererar i klimatutsläpp.

10 december kl. 8.00-9.30

Vi bjuder nu in till ett frukostseminarium, där Matilda Landén, Åsa Thrysin och Annamaria Sandgren från IVL Svenska Miljöinstitutet kommer berätta om hur kunskapsläget kring klimatberäkningar ser ut i Sverige idag och vad andra aktörer gör i Sverige. De kommer också presentera vilka referensvärden som finns i nuläget och hur vi ska förhålla oss till detta.

Varmt välkomna!

Delta i frukostseminariet (länk till Teams)