Från industristad till kunskapsekonomi – ett samtal mellan Göteborg och Pittsburgh

Aktuellt Publicerad 9 november, 2020

I maj representerades Göteborg av Johan Ekman på Älvstranden Utveckling i ett brittiskt rundabordsamtal – Designing a Just Transition: Lessons from stories of change.