Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Fastighetsmässan MIPIM 2019

Aktuellt, Fastighetsutveckling, Hållbar markutveckling Publicerad 7 mars, 2019

Årets stora internationella fastighetsmässa Mipim i Cannes pågår mellan 12–15 mars. Göteborg har en egen monter där representanter från både kommun och näringslivet finns på plats. Älvstranden Utveckling representeras av två deltagare med syftet att öka kännedom om projekt Älvstaden, Nordens största stadsutvecklingsprojekt, samt lyfta fram bolagets fastighetsbestånd.

I år representeras Älvstranden Utveckling av Cecilia Andersson, chef Fastighetsutveckling, samt Rune Arnesen, Stadsutvecklingschef Älvstranden. Syftet med Älvstranden Utvecklings deltagande är bolagets stora fastighetsbestånd som ska säljas för att frigöra kapital för fortsatt utveckling. Dessutom är bolaget en central aktör i Älvstaden med Frihamnen, Lindholmen och Södra Älvstranden. Övriga bolag och förvaltningar inom Göteborgs Stad som representeras är Business Region Göteborg, stadsbyggnadskontoret och fastighetskontoret.

Göteborgsmontern ska marknadsföra Göteborgsregionen internationellt och locka till sig investeringar, etableringar och kompetens. Målgruppen är investerare och aktörer inom fastighetsbranschens olika områden. Konkurrensen är hård bland europiska storstadsregioner och därför gör Göteborgsregionen en kraftsamling på Mipim-mässan. I mässmontern finns en 3D-modell som visar vilka stora investeringsmöjligheter Göteborg erbjuder under de kommande åren.

 

Mer information om Älvstranden Utvecklings fastighetsbestånd finns på vår webbplats.

För mer information om Göteborgs Stads deltagande läs nyhet på Business Region Göteborgs webbplats.

Följ på Instagram #thisisgothenburg

Gothenburg at Mipim har en egen webbplats.