Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Älvstranden Utveckling i media

Aktuellt Publicerad 15 maj, 2023

Älvstranden Utveckling har den senaste tiden fått frågor från media om två konsulter som vi använt oss av.  Konsulterna var bollplank i delar av det utredningsarbete om bolagets avveckling som initierats av kommunfullmäktige och som pågick under tre års tid.

Älvstranden Utveckling har inte använt sig av lobbyister. De två konsulterna har inte på vårt uppdrag kontaktat eller arbetat för att påverka politiker i Göteborgs Stad.

Konsulterna har använts som ledningsstöd och för att ge råd och analyser. De två konsulterna arbetade sammanlagt 170 timmar fördelat över nio månaders tid och avslutade sitt arbete 2022.

Utredningar om bolaget

Sedan i februari 2023 har Älvstranden Utveckling ett nytt ägardirektiv och ett nytt uppdrag. Ägardirektivet har beslutats av kommunfullmäktige och har föregåtts av tre olika utredningar, där den första påbörjades i och med stadens budget för 2021. Det nya uppdraget innebär en tydlig avvecklingsplan där vi de kommande åren ska färdigställa våra pågående projekt och en gång per mandatperiod redovisa en plan för hur Älvstranden Utveckling ska avvecklas.

För att utforma olika handlingsalternativ och belysa ekonomiska och juridiska konsekvenser av alternativen har utredningsarbetet berört många olika aspekter av kommunal styrning av bolag och förvaltningar.

Älvstranden Utveckling hade i det arbetet ett behov av ledningsstöd och rådgivning till vd och vice-vd inom kommunal styrning för att på ett bra sätt kunna leverera svar på de frågor som ställdes i samband med utredningen.

Upphandlingen av konsulterna

Vid upphandlingen av konsulterna använde vi oss av Göteborgs Stads ramavtal för ”Verksamhets- och organisationskonsulter, kompetensområde: Verksamhetsutveckling och strategi.”

Vi efterfrågade i upphandlingen personer med rätt kompetens för uppdraget senior rådgivning inom kommunal styrning, samt ett bra nätverk i Göteborgs Stad. I upphandlingen fick vi tre svar och vi valde ut två personer med olika profiler som vi ansåg passade.

Konsulterna hade lång och bred erfarenhet av stadens processer, politiskt arbete, fastighetsfrågor och näringslivsfrågor som var relevanta för Älvstranden Utveckling.

De två konsulterna har bistått ledningen för Älvstranden Utveckling med råd och analyser för att kvalitetssäkra vårt arbete med utredningen. De uppdragen har bland annat omfattat hjälp att svara upp till kommunfullmäktiges beslut från februari 2022, där relationen mellan tilläggsyrkande och tjänsteutlåtande behövde diskuteras inför formulering av projektdirektiv för vidare utredningsarbete. Likaså diskuterades under hela perioden olika skillnader i styrning av kommunala bolag och kommunal förvaltning, aktiebolagslagen och kommunallagen.

Konsulterna arbetade mellan 10 och 20 timmar per månaden för Älvstranden Utveckling. Totalt fakturerade de två konsulterna för 312 600 kronor, motsvarande en arbetstid på cirka 170 timmar under nio månader, vilket motsvarar drygt två veckors arbete per person.