Hållbarhetsredovisning 2016

Gemensamt för Älvstranden Utvecklings alla delar är att hållbarhet prioriteras – såväl socialt och ekologiskt som ekonomiskt. För att nå den hållbara staden krävs samverkan både internt och externt, resultatinriktade innovationsprocesser, systematiskt utvärderingsarbete och engagemang. Det vill vi berätta om på ett heltäckande, pedagogiskt och öppet sätt. Därför kommer vi att presentera en hållbarhetsrapport här som är gjord utifrån GRI-G4-Corenivå – för att trygga att vi rapporterar transparent och jämförbart.

Just nu pågår arbetet med 2016 års hållbarhetsrapport. Vi kommer löpande att publicera färdigt material och beräknar vara helt klara i april 2017.

Aktiviteter idag formar Frihamnen i morgon

12 December, 2016

33 ungdomar från Göteborgs alla stadsdelar anställdes under sommaren som parkvärdar i Jubileumsparken i Frihamnen. De öppnade parken för framtidens användare som genom sina besök och idéer är med och utvecklar den.


För alla bakgrunder och plånböcker

11 December, 2016

Masthuggskajen är på många sätt ett innovationsområde. Hur bevarar och utvecklar man områdets starka identitet? Vilka hyres- och förvaltningsmodeller gör att många har råd att leva och verka i området? Hur underlättar man en hållbar livsstil?

Läs mer

Livsviktiga tjänster levereras av bin

10 December, 2016

Våren 2016 fick hyresgästerna i Träverkstaden och Sågeriet på Lindholmen nya små grannar i form av varsitt bisamhälle på taket. Bina levererar ekosystemtjänster till oss och bidrar till den biologiska mångfalden.

Läs mer

Leva mobilt utan bilen

9 December, 2016

Frihamnen är testarena för forskningsprojektet DenCity som utvecklar innovativa lösningar och tjänster för hållbara och attraktiva transporter i täta stadsdelar.

Läs mer

Byggrätter ges i öppen process

8 December, 2016

I maj bjöd Älvstranden Utveckling in byggbranschen till information om planerna för Skeppsbron. Syftet var att klargöra stadens ambitioner och skapa intresse för den kommande markanvisningen.

Läs mer

Kunskapsnav som attraherar kapital

7 December, 2016

Lindholmen Science Park är ett av naven i förvandlingen av Göteborg från industristad till kunskapsstad och fortsätter att stärka stadens konkurrenskraft. Utvecklingen drivs i nära samarbete med Älvstranden Utveckling.

Läs mer