Hållbarhetsredovisning 2016

Gemensamt för Älvstranden Utvecklings alla delar är att hållbarhet prioriteras – såväl socialt och ekologiskt som ekonomiskt. För att nå den hållbara staden krävs samverkan både internt och externt, resultatinriktade innovationsprocesser, systematiskt utvärderingsarbete och engagemang. Det vill vi berätta om på ett heltäckande, pedagogiskt och öppet sätt. Därför kommer vi att presentera en hållbarhetsrapport här som är gjord utifrån GRI-G4-Corenivå – för att trygga att vi rapporterar transparent och jämförbart.

 

Sorry...

No posts found...