Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Ett år senare – så går bygget av halvön

Aktuellt, Älvstranden Utveckling, Hållbar markutveckling Publicerad 8 september, 2023

För precis ett år sedan firades starten av byggnationen av den nya halvön vid Masthuggskajen genom ett första spadtag. Från en båt ute i vattnet, i nuvarande arbetsområde, gavs startsignal för spontmaskinen på land att slå ned den första sponten.

Ytan som ska anläggas är 20 000 kvm, vilket motsvarar cirka fyra fotbollsplaner. Halvön kommer att bli 200 meter bred och sträcka sig 100 meter ut i älven från befintlig kajkant.

Grundläggningsarbetet för hela halvön utförs av den danska bygg- och anläggningskoncernen Aarsleff på uppdrag av oss på Älvstranden Utveckling AB och planeras vara klart under 2025. Där efter påbörjas bygget av kvarteren och allmän plats. De första husen beräknas vara klara för inflytt runt 2027.

– Vi är nöjda med arbetet så här långt och både kontraktstidplan och budget följer plan. En av projektets stora utmaningar är att hantera eventuella rörelser som uppkommer i marken i närområdet. Genom en stödkonstruktion vid Masthamnsbron samt lerproppsdragning har vi kunnat hantera detta på ett bra sätt vilket känns tryggt i arbetet framåt, berättar Anders Ydreskog, projektchef halvön på Älvstranden Utveckling AB.

Anders Ydreskog, projektchef halvön, Älvstranden Utveckling AB.
Vyn från älven under invigningen av halvöbyggnationen den 9 september 2022 då första spontningen utfördes.

Vad har hänt sedan spadtaget?

Hela arbetsområdet har ramats in med en 433 meter lång metallspont, 449 (av totalt 2 200) pålar har slagits ned och 25 000 ton jordmassor och 45 000 ton sediment har forslats bort.

I april invigdes en temporär öppen vägg på halvöns 128 meter långa byggplank. Där är det nu möjligt för alla som vill att måla vad de vill, när de vill. Den öppna väggen är ett försök att bygga vidare på den tradition av offentlig konst som finns på Masthuggskajen, där Kommersen fram till rivningen var en samlingsplats för såväl internationellt erkända konstnärer som nybörjare inom graffitti och street art. Sedan invigningen är det ständigt skiftande uttryck på planket.

Öppen vägg vid byggplanket på Masthuggskajen, halvön.
I april invigdes en temporär öppen vägg på halvöns 128 meter långa byggplank.

L-element från Polen

Nu i dagarna kommer transporten av de första 12 så kallade L-elementen att starta sin resa sjövägen, från fabriken i Świnoujście i Polen, hit till Göteborg. L-elementen, som är mellan 7 och 9,5 meter höga och väger 200–400 ton per styck kommer att placeras på pålar i vattnet. Totalt kommer 35 stycken L-element att tillsammans bilda den cirka 400 meter långa kajmuren mot vattnet. L-elementen kommer att fungera både som kajmur och som påseglingsskydd gentemot farleden.

L-elementens resa och montering kan följas via sociala medier på halvöns Instagramkonto.

L-elementen som tillverkas i Polen och nu kommer fraktas sjövägen till halvön. Foto: Aarsleff

Fakta halvön

Halvön möjliggör ett sammanhängande kajstråk längs älven med koppling mellan Skeppsbron, Masthugget och Linnéområdet ner mot vattnet. Järntorget kommer därmed bli en ännu viktigare nod i innerstaden. Kajstråket ska vara en självklar plats för både möten och rekreation för såväl göteborgare som besökare och i kommande etapper är ambitionen att koppla kajstråket vidare västerut längs med älven.

Halvön kommer sedan att bestå av fyra fastigheter och allmän platsmark (gator och torg). Fastigheterna ägs av Stena Fastigheter som ska bygga hyresrätter, lokaler för verksamheter samt kontor och Riksbyggen som ska uppföra bostadsrätter. Elof Hansson Fastigheter bygger tillsammans med Alecta kontorshusen Global Business Gate.

Miljöbilder från byggnation av halvön på Masthuggskajen, samt en bild på en telefon med instagramkontot som följer bygget.

Följ den historiska grundläggningen av halvön på Instagram

Nu byggs ny göteborgsmark, en två hektar stor halvö vid Masthuggskajen. Grundläggningen utförs på uppdrag av Älvstranden Utveckling AB. Följ oss här!