Ett år senare – så går bygget av halvön

Aktuellt, Älvstranden Utveckling, Hållbar markutveckling Publicerad 8 september, 2023

För precis ett år sedan firades starten av byggnationen av den nya halvön vid Masthuggskajen genom ett första spadtag. Från en båt ute i vattnet, i nuvarande arbetsområde, gavs startsignal för spontmaskinen på land att slå ned den första sponten.

Ytan som ska anläggas är 20 000 kvm, vilket motsvarar cirka fyra fotbollsplaner. Halvön kommer att bli 200 meter bred och sträcka sig 100 meter ut i älven från befintlig kajkant.

Grundläggningsarbetet för hela halvön utförs av den danska bygg- och anläggningskoncernen Aarsleff på uppdrag av oss på Älvstranden Utveckling AB och planeras vara klart under 2025. Där efter påbörjas bygget av kvarteren och allmän plats. De första husen beräknas vara klara för inflytt runt 2027.

– Vi är nöjda med arbetet så här långt och både kontraktstidplan och budget följer plan. En av projektets stora utmaningar är att hantera eventuella rörelser som uppkommer i marken i närområdet. Genom en stödkonstruktion vid Masthamnsbron samt lerproppsdragning har vi kunnat hantera detta på ett bra sätt vilket känns tryggt i arbetet framåt, berättar Anders Ydreskog, projektchef halvön på Älvstranden Utveckling AB.