Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Upphandlingsprocessen för halvön vid Masthuggskajen har startat

Aktuellt Publicerad 18 juni, 2020

För att utöka den byggbara marken i den mest attraktiva delen av Masthuggskajen kommer en halvö att byggas ut i älven. På halvön kommer flera nya kvarter med bostäder att utvecklas och den nya delen i staden ska bli en plats för kreativt, hållbart liv, hela dygnet. Här byggs också flera olika kontor, som Global Business Gate, och kommersiella ytor med plats för olika verksamheter.

Den konstgjorda halvön kommer att betyda mycket för det kajstråk som ska koppla det nya området till vattnet. En stadspark i anslutning till halvön kommer också hjälpa till att förverkliga ett av de stora målen med Masthuggskajen – att binda ihop staden.

Detaljplanen för Järnvågsgatan vann laga kraft i mars 2019 och genomförandet har påbörjats. Halvön som ska byggas blir cirka 200 meter bred och kommer att sträcka sig cirka 100 meter ut i Göta älv. Byggnationen kommer att innebära omfattande anläggningsarbeten i djupa lösa leror, vilket innebär hög teknisk komplexitet och kräver ett samordnat utförande. Byggherrar är Elof Hansson Fastigheter AB, Riksbyggen, Stena Fastigheter Göteborg samt Älvstranden Utveckling AB. Projekteringen startade augusti 2019 och uppdraget utförs av COWI AB.

Förfarande i upphandlingen

Under vintern har en inledande leverantörsdialog genomförts med syfte att informera och utbyta kunskap om de arbeten som är aktuella för upphandlingen. Nu har arbetet med upphandlingen inletts för att utse ett antal anbudsgivare avseende byggnation av kaj och allmän plats samt grundläggning och källare för kvarteren.

Upphandlingen genomförs med ett förhandlat förfarande, vilket innebär att upphandlingen sker i två steg – ansökningsfasen och anbudsfasen.

Ansökningsfasen

Processen har startat och ansökningsinbjudan (prekvalificering) finns tillgänglig för intresserade via TendSign. Sista dag för ansökan är 18 augusti 2020.

Länk till anbudsansökan

Anbudsfasen

Förfrågningsunderlag kommer att skickas ut så snart selekteringen av anbudssökande är slutförd.

Frågor?

Kontaktuppgifter och all information om upphandlingen finns i ansökningsinbjudan.

Fakta: Masthuggskajen – en del av Älvstaden

Älvstaden – Nordens största stadsutvecklingsprojekt – växer nu fram längs båda sidor om Göta älv när centrala Göteborg ska bli dubbelt så stort. Vision Älvstaden är riktningen för hur Göteborg ska utvecklas. Älvstaden ska vara öppen för världen. Den ska vara inkluderande, grön och dynamisk och den ska utformas så att den länkar samman staden, möter vattnet och stärker den regionala kärnan. Målet är en levande och attraktiv innerstad med 25 000 nya lägenheter och 45 000 nya arbetsplatser.

Utvecklingen av Masthuggskajen, som är beläget på Södra Älvstranden, spelar en viktig roll i att nå Vision Älvstaden. Med Masthuggskajen kommer Göteborgs stadskärna att växa västerut och närma sig vattnet. Den nya stadsdelen knyter samman området innanför Vallgraven och Haga med Masthugget och Majorna. En naturlig koppling till vattnet skapas också från Linnégatan via Järntorget och ner till kajen. Dessutom kommer Masthuggskajen knyta samman den södra och den norra älvstranden och därmed stärka hela Göteborg.

Med 1 300 bostäder, 5 000–6 000 arbetsplatser, hotell, restauranger, kultur, förskolor och parker kommer Masthuggskajen utvecklas till en plats full av kontraster. Av gammalt och nytt, storslaget och småskaligt, globalt och lokalt.

Länk till konsortiets webbplats masthuggskajen.se