Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Ny plats för konst på Masthuggskajen

Aktuellt Publicerad 19 april, 2023

På lördag 22 april invigs en 128 meter lång temporär öppen vägg för alla som vill uttrycka sig i text och bild. På byggplanket längs Emigrantvägen på Masthuggskajen kommer alla som vill att kunna måla vad de vill, när de vill. Under invigningen finns 18 graffitimålare på plats, däribland Jonathan ”Ollio” Josefsson.

Den nya öppna väggen är ett försök att bygga vidare på den tradition av offentlig konst som finns på Masthuggskajen, där Kommersen fram till rivningen var en samlingsplats för såväl internationellt erkända konstnärer som nybörjare inom graffitti och street art.

— Den öppna väggen ska göra det möjligt för människor att mötas i en tillåtande atmosfär där olika konstnärliga uttryck får ta plats, säger Adelina Lundell, processledare hållbarhet på Älvstranden Utveckling.

I arbetet med utvecklingen av Masthuggskajen finns åtaganden om att tillvarata Kommersens värden och funktion i annan form. Det handlar om loppmarknaden, mötesplatsen och funktionen som en öppen vägg. Nu förvandlas därför det 128 meter långa halvö-byggplanket längs Emigrantvägen till en vägg för vem som helst att måla på.

– Väggen är ett sätt att möta områdets övergripande identitet och projektmålet om en stimulerande och kontrastrik plats med tillåtande vardagskultur där olika uttryck och funktioner ska finnas för att människor med olika intressen, bakgrunder och förutsättningar ska känna tillhörighet, säger Adelina Lundell, på Älvstranden Utveckling, som ansvarar för väggen.

På en öppen vägg regleras inte vem som målar eller när (till skillnad från planerade muralmålningar, som till exempel längs Trafikverkets plank). Konsten är i ständig förändring. Den öppna väggen är ett initiativ från projekt Masthuggskajen. Älvstranden Utveckling ansvarar för byggplanket och den öppna väggen.

Under invigningsdagen den 22 april pågår även Lagerhusets årliga bokmarknad kopplat till firandet av Världsbokdagen.

 

Invigningen av Masthuggskajens öppna vägg

► När? Lördagen den 22 april från kl 11 och framåt.

► Var? Byggplanket längs Emigrantvägen på Masthuggskajen

► Hur? Alla är välkomna och målning sker i mån av plats. Vid detta tillfälle kommer vissa ytor vara helt öppna för vem som helst att måla på och andra ytor kommer att dediceras vissa målare. 18 graffitimålare, däribland Jonathan ”Ollio” Josefsson, kommer att inviga väggen.

 

Bakgrund

Sedan början av 2000-talet fick Carolina Falkholt i överenskommelse med dåvarande fastighetsägare att måla på Kommersen. Hon hade blivit mamma och ville hitta lagliga sätt att få utöva sin konst, vilket under tiden var väldigt begränsat. Carolina bjöd i sin tur in andra vänner med barn, bland annat Jonathan ”Ollio” Josefsson som också målade. Därefter öppnade Kommersen upp alltmer och blev en öppen vägg för graffiti. Den senare fastighetsägaren Riksbyggen och Josef Afradi, ansvarig för Kommersens loppmarknad, bidrog till att fastigheten fortsatt fick fungera som öppen vägg.

För nästan exakt ett år sedan revs Kommersen som har varit en viktig identitetsbärare på Masthuggskajen. Kommersen har använts som öppen vägg för såväl lokalt som internationellt etablerade konstnärer och nybörjare i alla åldrar. Beslut om rivning av byggnaden fattades på grund av dess byggnadstekniskt dåliga skick samt lokalisering i en lågdel som vattenfylls vid regn. I Masthuggskajens hållbarhetsprogram, kvalitetsprogram och aktörsspecifika handlingsplaner finns åtaganden om att tillvarata Kommersens värden och funktion i annan form. Värdena handlar om loppmarknaden, mötesplatsen och funktionen som öppen vägg.

Den öppna väggen är också ett sätt att möta projektets övergripande identitet och mål om en stimulerande och kontrastrik plats med tillåtande vardagskultur där olika uttryck och funktioner ska finnas. Människor med olika intressen, bakgrunder och förutsättningar ska känna tillhörighet.

Halvöns byggplank identifierades av projektet som en möjlig yta för en temporär öppen vägg. Samtidigt pågår arbete för att hitta permanenta lösningar på längre sikt.

Parallellt med arbetet tas det fram en projektplan för dokumentation av Kommersens konst genom åren. Vad det resulterar i återstår att se.

Foto: Sofia Björkman