Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Följ historisk grundläggning av ny göteborgsmark

Aktuellt, Älvstranden Utveckling, Hållbar markutveckling Publicerad 25 augusti, 2023

Sedan sommaren 2022 pågår arbetet med att anlägga två hektar ny göteborgsmark i Göta älv, i form av en halvö som växer ut från Masthuggskajen. Älvstranden Utveckling AB driver arbetet och nu kan du följa framfarten på Instagram där byggledare, projektledare och projektchef delar med sig av fakta om bygget, utmaningar med att bygga vid, i och på vatten, fun facts och mycket mer.

Halvön är en del av det större projektet Masthuggskajen i Göteborg, som sträcker sig från Järntorget och västerut mot Stigberget. Just nu pågår första etappen av halvöbyggnationen, grundläggningsarbetet som utförs av den danska bygg- och anläggningskoncernen Aarsleff på uppdrag av Älvstranden Utveckling AB. Arbetet ska vara klart 2025. Det är detta arbete Instagramkontot @projekt_halvon ska belysa och ge en unik inblick i genom projektchef, projektledare och byggledare. 

– Vi ser verkligen fram emot att bjuda in er alla till vardagen på arbetsplatsen. Det är så mycket spännande som händer i ett sånt här annorlunda projekt och ju fler vi kan dela resan med desto bättre, säger Ida Fossenstrand, biträdande projektchef Halvön på Älvstranden Utveckling AB.

Ida Fossenstrand och petra Wickberg från projektet halvön på plats vid byggarbetsplatsen.
Ida Fossenstrand, biträdande projektchef och Petra Wickberg, projektledare för halvön på Älvstranden Utveckling AB.

Ny mark för att möta områdets behov

Halvön är ytterst ett uppdrag från kommunfullmäktige i Göteborg. Under arbetet med detaljplanen prövades olika alternativ för att möta visionen om att öppna upp staden mot älven. Det behövdes också skapas ny göteborgsmark för att kunna möta områdets behov av bostäder, verksamheter och service.

Ytan som ska anläggas är 20 000 kvm, vilket motsvarar cirka fyra fotbollsplaner. Halvön kommer att bli 200 meter bred och sträcka sig 100 meter ut i älven. Ovan marknivå kommer halvön att fyllas med bostäder, kontor, restauranger och olika verksamheter och ett kajstråk längs vattnet. Hela halvön kommer stå klar omkring 2030.

Halvön möjliggör ett sammanhängande kajstråk längs älven med koppling mellan Skeppsbron, Masthugget och Linnéområdet ner mot vattnet. Järntorget kommer därmed bli en ännu viktigare nod i innerstaden. I kommande etapper är ambitionen att koppla kajstråket vidare västerut längs med älven.

 

Aktuell tidplan för halvön

2022–2025 Grundläggning (@projekt_halvon)
2025–2027 Byggnation kvarter
2027 Första inflyttning
2030 (cirka) Hela halvön står klar

Miljöbilder från byggnation av halvön på Masthuggskajen, samt en bild på en telefon med instagramkontot som följer bygget.

Följ Projekt halvön på Instagram

Nu byggs ny göteborgsmark, en två hektar stor halvö vid Masthuggskajen. Grundläggningen utförs på uppdrag av Älvstranden Utveckling AB. Följ oss här!