Fakta och siffror

Vårt uppdrag är att säkerställa en stabil ekonomisk utveckling för att på så sätt skapa ett ekonomiskt handlingsutrymme. Älvstranden Utveckling ska endast i begränsad omfattning långsiktigt äga och förvalta fastigheter. Därför kommer vi att i ökad takt sälja färdigutvecklade fastigheter och byggrätter för att finansiera tillväxt i staden.

Här kan du läsa vår årsredovisning för 2018: Årsredovisning 2018.pdf

 

Elektronisk fakturering

Från och med 1 april 2019 införs en ny lag som inte längre gör det tillåtet att skicka pappersfakturor till offentlig verksamhet. Mer information om den nya lagen finns att läsa på : https://www.digg.se/nationella-digitala-tjanster/e-handel-och-e-faktura

Det finns två sätt att skicka fakturor till Älvstranden Utveckling AB, webbfaktura eller e-faktura.

Webbfaktura
Fakturan registreras in via en webbsida och kommer till oss som elektronisk faktura. Detta alternativ är lämpligt då mängden fakturor är begränsad. Observera att det inte går att skicka in PDF som elektroniskt dokument. Adressen till web-portalen är: https://webinvoice.palettecs.com

E-faktura (EDI)
Fakturor och eventuella bilagor skickas elektroniskt direkt från ditt affärssystem till oss. Det görs via en så kallad van-operatör, eller växel. Detta är det mest automatiska alternativet och finns tillgängligt i de flesta affärssystem numera. Fakturan genereras i affärssystemet, skickas till den van-operatör ni valt, som skickar fakturan vidare till oss.

Vi använder Palette som van-operatör för vår elektroniska fakturering.  För att ni som leverantör ska kunna skicka en elektronisk faktura till oss behöver ni veta att vår van-operatör är Palette samt det bolagsunika GLN-numret. GLN-numret ersätter det våra tidigare motkoder. GLN-nummer hittar ni här.

Referenser

På alla fakturor ska en referens anges för att möjliggöra automatisk kontering och elektroniskt godkännande/attest av fakturan. Din beställarkontakt berättar vilken referens du ska ange. Referens anges oavsett vilket faktureringssätt du väljer.

Exempel:
01:4110:F801:RAN
01 = Internt nummer för Norra Älvstranden Utveckling AB
4110 = Konto 4110, Fastighetsskötsel
F = Fastighet (kan också vara K = Kostnadsställe eller P = Projektnummer)
801 = Fastighet 801
RAN = Beställarens kod, i detta fallet Rune Andersson

Har du frågor?
Kontakta edisupport@alvstranden.goteborg.se

 

Se film om obligatorisk e-faktura.