Fakta och siffror

Vårt uppdrag är att säkerställa en stabil ekonomisk utveckling för att på så sätt skapa ett ekonomiskt handlingsutrymme. Älvstranden Utveckling ska endast i begränsad omfattning långsiktigt äga och förvalta fastigheter. Därför kommer vi att i ökad takt sälja färdigutvecklade fastigheter och byggrätter för att finansiera tillväxt i staden.

Nedan kan du klicka upp vår årsredovisning för 2017 i en fullskärms version eller ladda hem filen årsredovisning 2017.pdf

Elektronisk fakturering

Trött på att fakturor kommer bort på posten eller blir liggande i någon hög på någons skrivbord? För dig som leverantör innebär elektronisk hantering av leverantörsfakturor att du får dina pengar i tid. Det är dessutom både säkrare och effektivare.

Som leverantör har du tre olika möjligheter till elektronisk fakturering. Vilket alternativ du väljer beror på hur stor fakturavolymen är och på de tekniska möjligheterna i ert faktureringssystem.

 1. Webbfaktura
  Fakturan registreras in via en webbsida och kommer till oss som elektronisk faktura. Detta alternativ är lämpligt då mängden fakturor är begränsad.
  Klicka här för att skicka webbfaktura
 2. Faktura via virtuell skrivare
  En virtuell skrivare är en mjukvara som skapar elektroniska fakturor från ditt faktureringssystem. Alternativet är bäst vid stora fakturavolymer då du inte har möjlighet att skicka EDI-fakturor direkt från ditt affärssystem.
 3. E-faktura (EDI)
  Fakturor och eventuella bilagor skickas elektroniskt direkt från ditt affärssystem via en van-operatör till oss. Detta är det mest automatiska alternativet och finns tillgängligt i de flesta affärssystem numera. Fakturan genereras i affärssystemet, skickas till den van-operatör ni valt, som skickar fakturan vidare till oss.
 4. Har du frågor?
  Kontakta Rosalie Kullberg, telefon 031-368 96 54.

För samtliga alternativ ska eventuella bilagor bifogas fakturan elektroniskt. Finns endast pappersbilaga, måste denna skannas av dig.

Referenser

På alla fakturor ska en referens anges för att möjliggöra automatisk kontering och elektroniskt godkännande/attest av fakturan. Din beställarkontakt berättar vilken referens du ska ange. Referens anges oavsett vilket faktureringssätt du väljer.

Exempel:
01:4110:F801:RAN
01 = Internt nummer för Norra Älvstranden Utveckling AB
4110 = Konto 4110, Fastighetsskötsel
F = Fastighet (kan också vara K = Kostnadsställe eller P = Projektnummer)
801 = Fastighet 801
RAN = Beställarens kod, i detta fallet Rune Andersson

Har du frågor är du välkommen att kontakta Rosalie Kullberg på telefon 031-368 96 54.