Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Älvstranden Utveckling i media

Aktuellt Publicerad 20 april, 2023

De senaste veckorna har bolaget lämnat ut en stor mängd handlingar till GT/Expressen. Handlingarna har rört inköp, fakturor och rapporter. Utlämningarna har hittills resulterat i en artikel om vårt avtal med Friends of Gothenburg och omständigheterna kring att vår tidigare miljöchef slutade 2015.

De går att läsa mer om det här: Kommentar med anledning av uppgifter om våra inköp av konsulter

Just nu arbetar vi med ytterligare utlämningar om våra inköp, där frågorna främst kretsar kring en rapport revisionsbyrån KPMG gjorde för vår räkning 2020. Hela den rapporten går att läsa här: Utredning inköp, rapport från KPMG 20200907

På vårt uppdrag har KPMG granskat bolagets interna arbete med upphandling inom vår fastighetsförvaltning. Rapporten skrevs 2019 och levererades 2020. Granskningen visade på allvarliga brister inom upphandling och resulterade i att vi intensifierade vårt arbete med att förbättra rutiner och arbetssätt för att följa LOU och göra korrekta upphandlingar. Vi vidtog även arbetsrättsliga åtgärder mot en medarbetare på fastighetsavdelningen. Den personen har avslutat sin anställning hos Älvstranden Utveckling.

Vad är det för fel som begåtts?
— En medarbetare på fastighetsavdelningen har brutit mot bolagets etiska riktlinjer, reglerna för jäv och bisysslor, anvisning för inköp och upphandling samt riktlinjerna mot mutor i Göteborgs Stad. Det handlar om olämpliga personliga relationer med leverantörer, tydliga jävsrelationer och otillåtna direktupphandlingar. I samband med KPMG:s granskning varslade vi om avsked, vilket resulterade i att medarbetaren valde att säga upp sig.

Hur upptäcktes detta?
— I vårt interna granskningsarbete och i samband med KPMG:s arbete med att granska brister i inköp och leverantörsuppföljningar.

Vad gjorde Älvstranden Utveckling?
— Det framkom information som var så allvarlig att vi valde att varsla en anställd om avsked. I samband med att vi överlade med Unionen valde medarbetaren att själv säga upp sig från sin tjänst. Om hen inte gjort det hade Älvstranden Utveckling drivit processen vidare arbetsrättsligt.

Hade det gått att undvika?
— Man kan aldrig helt och fullt förhindra att sådant här händer om någon anställd aktivt väljer att inte följa bolagets regelverk och etiska riktlinjer. Vi har sedan en lång tid tillbaka arbetat med att förbättra rutiner och arbetssätt kring våra upphandlingar. Sedan rapporten presenterades har vi inte hittat några liknande exempel på oegentligheter i vår verksamhet.

Har bolaget lidit någon ekonomisk skada?
— Vi har inte kunnat påvisa att vi lidit ekonomisk skada. Det finns fakturor för motsvarande 63 miljoner som inte dokumenterats på ett korrekt sätt, men vad vi kan bedöma så har det vi betalat för också levererats.

Har vi gjort någon polisanmälan?
— Nej, vi gjorde ingen polisanmälan när rapporten kom. Det var inget självklart beslut, men efter att ha diskuterat frågan med bland andra styrelsen för bolaget, KPMG och Göteborgs Stads organisation mot organiserad brottslighet beslöt bolaget då att inte polisanmäla. Under 2023 har den frågan blivit aktuell igen då det kommit frågor till vår styrelse från Göteborgs Stads visselblåsarfunktion om bedömningen för tre år sedan. Frågan om polisanmälan kommer därför att behandlas på Älvstranden Utvecklings ordinarie styrelsemöte måndag 24 april.

 

 

Manne Fridell

Manne Fridell

Projektledare 031-368 96 50
Mejla Manne manne.fridell@alvstranden.goteborg.se