Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Älvstaden som testarena bidrar till utökad cykelservice på Lindholmen

Aktuellt, Hållbar markutveckling, Lindholmen Publicerad 3 mars, 2021

Älvstaden ska användas för nya idéer, metoder och tekniker för att bygga en hållbar stad. Nu tas projektet med en tillfällig cykelservice som testades 2020 vidare till en mer permanent lösning.

Att testa lösningar tillfälligt kan vara ett mindre steg än att etablera något permanent. När man väl testat är steget inte lika stort för en vidare etablering, om allt fungerar som tänkt. Ett exempel är den cykelservice som huserade i en container på Lindholmen sommarhalvåret 2020 och som nu får en mer permanent lokal. Projektet är resultatet av ett gott samarbete mellan fastighetsägare på området.

– Vi har fört dialog med hyresgäster och fångade upp att det fanns en efterfrågan på en cykelverkstad på Lindholmen, säger Åsa Svensson, miljöstrateg på Älvstranden Utveckling. Det fanns ingen lämplig lokal i närheten, samtidigt som läget var viktigt. Vi valde därför en plats där det rör sig mycket cyklister, sökte bygglov och placerade en tillfällig container på platsen, där en cykelverkstad kunde flytta in. Samtidigt bidrog Chalmersfastigheter genom att upplåta mark till oss. De bistod även med toalett och fikarum för cykelreparatörerna.

Inomhushållpalts för elbuss
Containerlösningen från 2020 tas vidare ett steg och den tidigare inomhushållplatsen för elbusslinje 55 blir nytt hem för cykelverkstaden.

Fokus på ändrade resebeteenden

Älvstranden Utveckling arbetar ständigt tillsammans med andra fastighetsägare med att förbättra möjligheterna till ett hållbart resande till, från och inom Lindholmen, där cykelverkstaden är en av flera insatser de senaste åren.

– I takt med att vi blir fler på Lindholmen behöver allt fler resa hållbart och yteffektivt för att alla ska komma till Lindholmen på ett smidigt sätt, säger Åsa Svensson. Cykelverkstaden är ett bra exempel där vi i första steget använder Älvstaden som testarena och i nästa steg kan en annan aktör ta projektet vidare. Precis i linje med vad vi önskar!

– Det här är ett exempel på hur vi skapar attraktiva campus i världsklass, säger Nicklas Arfvidsson, VD Chalmersfastigheter. Som hyresvärd och fastighetsägare hoppas vi att studenter, medarbetare och företag här på Campus Lindholmen ska trivas med vårt hållbarhetsarbete för god hälsa och välbefinnande.

Läs mer om vårt arbete med Älvstaden som testarena