Älvstaden som testarena bidrar till utökad cykelservice på Lindholmen

Aktuellt, Hållbar markutveckling, Lindholmen Publicerad 3 mars, 2021

Älvstaden ska användas för nya idéer, metoder och tekniker för att bygga en hållbar stad. Nu tas projektet med en tillfällig cykelservice som testades 2020 vidare till en mer permanent lösning.

Att testa lösningar tillfälligt kan vara ett mindre steg än att etablera något permanent. När man väl testat är steget inte lika stort för en vidare etablering, om allt fungerar som tänkt. Ett exempel är den cykelservice som huserade i en container på Lindholmen sommarhalvåret 2020 och som nu får en mer permanent lokal. Projektet är resultatet av ett gott samarbete mellan fastighetsägare på området.

– Vi har fört dialog med hyresgäster och fångade upp att det fanns en efterfrågan på en cykelverkstad på Lindholmen, säger Åsa Svensson, miljöstrateg på Älvstranden Utveckling. Det fanns ingen lämplig lokal i närheten, samtidigt som läget var viktigt. Vi valde därför en plats där det rör sig mycket cyklister, sökte bygglov och placerade en tillfällig container på platsen, där en cykelverkstad kunde flytta in. Samtidigt bidrog Chalmersfastigheter genom att upplåta mark till oss. De bistod även med toalett och fikarum för cykelreparatörerna.