Platsutveckling och temporära lösningar

Älvstaden ska prova nya idéer, metoder och tekniker för att bygga en hållbar stad. Det rör allt från socialt blandat boende till en effektiv och flexibel klimatanpassning, innovativ energiproduktion eller samverkan mellan stora eller små aktörer inom näringslivet.

Arbetet med Älvstaden kommer att pågå under en lång tid, men visionen kan ta plats i staden redan nu. Vi ska särskilt utforska hur staden kan göras tillgänglig och hur den kan bli en hållbar och attraktiv stad för alla.