Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Webbinarium 22/9: Delningsekonomi som verktyg i stadsutveckling

Aktuellt Publicerad 20 september, 2021

Vilka förutsättningar krävs för att delningsekonomin ska kunna användas som verktyg för stadsutveckling i den täta och växande innerstaden? Hur kan lokaler delas och hur ges delningsverksamheter plats? Och hur kan kommunal yta utomhus samnyttjas?

Sharing City Göteborg, som är en del av det nationella programmet Sharing Cities Sweden*, har utforskat och testat delningsekonomi på olika sätt. Masthuggskajen, som utvecklas av ett fastighetsägarkonsortium och som leds av oss på Älvstranden Utveckling, har fungerat som en testbädd.

Vi som har drivit testbädden Masthuggskajen inom Sharing City Göteborg höll ett slutseminarium den 22 september som handlade om de knäckfrågor som identifierats under projektets gång.

Se seminariet på Youtube

Program

 • Välkomna och kort bakgrund till deltagandet i Sharing City,
  Lena Andersson VD, Älvstranden Utveckling och moderator Amanda Termén
 • Introduktion till levande gatuplan och delningsekonomi som verktyg i stadsutveckling, Adelina Lundell, Älvstranden Utveckling

BLOCK 1: Delningsverksamheter och delning av lokaler i gatuplan

 • Utveckling av levande gatuplan och policyhinder för delningsverksamheter och delning av lokaler utifrån ett fastighetsägarperspektiv, Helena Olsson och Ulrika Hansson, Fastighetsägarna
 • Aktörssamverkan för levande gatuplan med delningsekonomi och cirkulär ekonomi i fokus – ett framtidsscenario, Charlie Gullström, Sweco
 • Panelsamtal och frågestund

Paus i 20 minuter

BLOCK 2: Delning av kommunala utomhusytor 

 • Samnyttjan och förskolors friyta i den täta staden,
  Lisa Wistrand, White Arkitekter
 • Lärdomar från samnyttjanscaset Masthuggskajen,
  Jakob-Danckwardt-Lillieström, White Arkitekter
 • Samnyttjan och förskolors friyta inom Göteborgs Stad,
  Tommy Eliasson, Stadsledningskontoret Göteborgs Stad
 • Panelsamtal och frågestund

* Sharing Cities Sweden genomförs inom Viable Cities, ett svenskt innovationsprogram för hållbara attraktiva städer, gemensamt finansierat av den svenska innovationsmyndigheten Vinnova, Energimyndigheten och FORMAS.