Webbinarium 22/9: Delningsekonomi som verktyg i stadsutveckling

Aktuellt Publicerad 20 september, 2021

Vilka förutsättningar krävs för att delningsekonomin ska kunna användas som verktyg för stadsutveckling i den täta och växande innerstaden? Hur kan lokaler delas och hur ges delningsverksamheter plats? Och hur kan kommunal yta utomhus samnyttjas?

Sharing City Göteborg, som är en del av det nationella programmet Sharing Cities Sweden*, har utforskat och testat delningsekonomi på olika sätt. Masthuggskajen, som utvecklas av ett fastighetsägarkonsortium och som leds av oss på Älvstranden Utveckling, har fungerat som en testbädd.

Vi som har drivit testbädden Masthuggskajen inom Sharing City Göteborg höll ett slutseminarium den 22 september som handlade om de knäckfrågor som identifierats under projektets gång.

Se seminariet på Youtube