Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Vi vill få fler att välja cykeln

Aktuellt, Hyresgäst Publicerad 2 februari, 2023

Hösten 2022 fick våra hyresgäster möjlighet att delta i en resvaneundersökning. Nu tar vi med oss resultatet i förvaltningsplanerna för våra fastigheter på Lindholmen.

Undersökningen riktade sig till hyresgäster på Lindholmspiren 3 till 5 och är ett steg i arbetet med att bidra till ett mer hållbart resande.

– Inom Göteborgs Stad är transporter den näst största källan till utsläpp och som en del av staden måste vi göra vad vi kan för att få ned utsläppen från persontrafiken. Hållbar mobilitet är en viktig del där vi som fastighetsägare kan bidra, säger Kristian Käll, hållbarhetschef Älvstranden Utveckling AB.

Möjlighet att påverka cyklingen

275 personer deltog i undersökningen. Av dessa reser övervägande hållbart till och från jobbet, vilket innebär att man reser med cykel, kollektivtrafik eller till fots tre dagar eller mer i veckan. 50 procent av de svarande har bra cykelavstånd till arbetsplatsen, medan bara en fjärdedel av de svarande uppger att man vanligen cyklar till jobbet. Det finns alltså potential att öka cyklandet och det är just cykelmöjligheterna vi som bolag har möjlighet att påverka till det bättre.

– Samhällsekonomiskt är det mycket mer gynnsamt att vi cyklar än att vi åker bil. Vardagsmotionen ger stora folkhälsovinster samtidigt som biltrafiken kostar mer utifrån att anlägga vägar, och de kostnader som kommer med föroreningar och buller. Utifrån ett klimatperspektiv är cykel, gång och kollektivtrafik såklart bäst, säger Kristian.

Fler cykelparkeringar och omklädningsrum

I undersökningen gick det att ge förslag på vad vi som hyresvärd kan göra för att förbättra för våra cyklande hyresgäster, något som vi kollar på när vi tar fram nya förvaltningsplaner för våra fastigheter. På önskelistan finns bland annat:

  • fler låsbara, väderskyddade cykelparkeringar
  • omklädningsrum med dusch
  • möjlighet att pumpa däcken

Älvstranden Utveckling AB har redan genomfört flera åtgärder, till exempel placerat ut cykelpumpar och laddskåp för elcyklar på området och drivit arbetet med att etablera en cykelverkstad på Lindholmen. Vi är även delaktiga i de årliga cykelfixardagarna som i år går av stapeln 3 till 4 maj.

Om resvaneundersökningen

Undersökningen genomfördes av den nationella plattformen Cykelvänligast som främjar cyklande. Parallellt deltog medarbetare på Älvstranden Utveckling AB i en motsvarande undersökning. Den visade bland annat att cyklismen har ökat inom bolaget och att fler av de som cyklar under sommarhalvåret fortsätter att cykla året runt.

Ta del av hela resultatet för undersökningen

Resvaneundersökning 2022

 

”Vårt mål är att på sikt göra cykling till det självklara valet för alla som har ett rimligt cykelavstånd till arbetsplatsen på Lindholmen”, säger Kristian Käll, hållbarhetschef på Älvstranden Utveckling AB. Kristian själv cyklar året runt till jobbet och har 12 kilometer enkel väg. Han medger att cyklingen vintertid kan vara utmanande med kyla och hårt väder. Men uppsidan att äga sin egen tid, vardagsmotionen, aldrig fastna i trafiken och ta sig fram på ett hållbart sätt väger tyngst.

Läs om cykelpumpar och laddskåp på Lindholmen

Så fick Lindholmen en cykelverkstad