Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

VD Lena Andersson kommenterar artikel i GT

Aktuellt Publicerad 16 maj, 2023

Älvstranden Utveckling och jag, i egenskap av verkställande direktör, har de senaste veckorna varit föremål för ett flertal artiklar i GT/Expressen.

Det är bra och positivt att media granskar vår verksamhet. Vi ska alltid vara öppna och transparanta och i så hög utsträckning det går redovisa vad vi gör, hur vi gör det och svara på frågor från media.

Så har vi gjort i detta fall och så kommer vi att fortsätta göra.

Under granskningen har vi fått frågor från journalisten om vi anlitat oss av lobbyister i syfte att påverka politiker i Göteborg. Vårt svar på den frågan var otvetydigt nej. Vi har inte anlitat konsulter i syfte att påverka politiker, vi har anlitat konsulter för att bättre kunna svar på de frågor som lyftes i samband med att en avveckling av Älvstranden Utveckling utreddes.

I en av artiklarna som publiceras får läsarna trots det bilden av att vi anlitat lobbyister. Journalisten är noga med att själv inte använda ordet lobbyist, utan lämnar det till de han intervjuar att uttrycka. Sammantaget ger det en bild som inte alls stämmer med verkligheten. Jag kan konstatera att med en annan disposition av texten, hade intrycket blivit en helt annan.

Låt mig ta ett exempel:

Artikelns rubrik är ”Älvstranden hyrde in PR-chef för att påverka politikerna” och i ingressen nämns PR-byrån Rud Pedersen – vars konsult vi använt oss av för ledningsstöd – och en lista på elva politiker och tjänstemän som ska kontaktas, förs på tal. Först i sista stycket av artikeln nämns att den listan inte alls togs fram av konsulten från Rud Pedersen och att inga kontakter togs.

Det är olyckligt, ledsamt och felaktigt att artikeln ger intrycket av att vi använder oss av en PR-byrå i syfte att påverka politikerna. En noggrann läsare ser igenom ingress och rubrik, men jag är rädd att inte alla kommer så långt i sin läsning.

Som VD för ett kommunalt bolag har jag ansvaret för att ha en bra och konstruktiv dialog med stadens politiker och med bolagets politiskt tillsatta styrelse. Den relationen vårdar jag och är noga med att den ska vara korrekt, öppen, ömsesidig och transparant.

En så viktig relation skulle jag aldrig lämna till någon annan.

Vänliga hälsningar

Lena Andersson

VD, Älvstranden Utveckling AB