Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Vad kommer att hända med kranarna i Göteborg?

Aktuellt Publicerad 19 februari, 2015

Att det just nu pågår en livlig debatt kring kranarna i Göteborgs vara eller icke vara har väl knappast undgått någon. Damen Shiprepairs verksamhet på före detta Cityvarvet håller på att avvecklas och som ägare till marken där kranarna står får vi på Älvstranden Utveckling många frågor från engagerade och intresserade göteborgare, som undrar varför kranarna ska säljas och vad som ska hända med dem i framtiden.

Sjöfarten är en viktig del av Göteborgs identitet och historia. De varvsverksamheter som finns längs älvstränderna ger staden karaktär och är viktiga traditionsbärare.

Älvstranden Utvecklings uppdrag som kommunalt bolag är att bidra till att förverkliga Vision Älvstaden. Vi arbetar för att det ska finnas en levande varvsverksamhet i området även i framtiden. Där spelar naturligtvis också kranarna en viktig roll, inte minst i diskussionerna med nya intressenter som ska driva verksamhet på tidigare Cityvarvet i framtiden.

Kranarna, och frågan om huruvida de ska vara kvar eller inte, ägs idag av Damen Shiprepair Götaverken och deras likvidator, och då de nu ligger ute till försäljning är det vår förhoppning att det finns intressenter som vill fortsätta att bedriva varvsverksamhet och att kranarna förblir en del av ett aktivt varv.

Trots att vi själva – med utgångspunkt i vårt uppdrag – inte kan gå in och köpa inventarier från industriverksamheter är vi positiva till de initiativ som pågår i skrivande stund, där engagerade personer går samman och satsar för att bevara kranarna. Vi för diskussioner med Damen Shiprepairs likvidator om att kranarna ska kunna stå kvar vid ett sådant köp, för att senare kunna ingå i ett hyresavtal med en framtida ny varvsoperatör.

Ytterligare info:
Kranarna auktionerades ut den 26 februari på auktionssajten psonlineauktioner.se. För information om hur det gick hänvisar vi till psonlineauktioner.se och Damen Shiprepairs likvidator.

 


Vid frågor, kontakta:

Kommunikationschef Marika Ogrelius
e-post marika.ogrelius@alvstranden.goteborg.se
tel 031-368 96 47