Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Utredningen om Älvstranden Utveckling upp för beslut

Aktuellt, Älvstranden Utveckling Publicerad 22 februari, 2022

På onsdag 23 februari ska utredningen om en avveckling av Älvstranden Utveckling upp i kommunstyrelsen för att dagen efter behandlas i kommunfullmäktige. I de politiska yrkanden som kommit in i ärendet ser vi att det finns en bred politisk vilja för en mer tydlig inriktning framåt för Älvstranden Utveckling.

Det är tydligt i yrkandena att den mycket korta avvecklingsplan som föreslagits förkastas, och att man betonar vikten av att pågående arbeten ska slutföras och ingångna avtal respekteras. Vi ser också att politiken efterfrågar tydligare konsekvensbeskrivningar vad gäller ekonomi och förmåga till framdrift för att utifrån det kunna göra kloka val.

Det breda politiska yrkandet pekar även på vikten av att hitta rätt med hållbarhetsfrågorna och näringslivsperspektivet, som inte fått rätt tyngd i utredningarna.

Om yrkandet går igenom har Älvstranden Utveckling goda förutsättningar att värna sin kompetens och fortsatt kunna bidra till att Göteborgs Stad har en ändamålsenlig organisation.