Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Utredningen om Älvstranden Utveckling presenterad

Aktuellt, Älvstranden Utveckling Publicerad 27 april, 2021

Utredningen om en avveckling av Älvstranden Utveckling är klar och har behandlats av Stadshus styrelse. Utredningen skickades vidare för handläggning i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.

I utredningen presenteras mer generella utgångspunkter av legal och ekonomisk karaktär och inga heltäckande handlingsalternativ presenteras. Däremot beskrivs olika tänkbara vägar framåt, som alla behöver utredas vidare. Det betonas särskilt att den pågående översynen av stadens tekniska nämnder påverkar Älvstranden Utveckling och att beslut framåt måste synkroniseras med den.

Tomas Nilsson, (M), styrelseordförande i Älvstranden Utveckling, anser att det är välgjord utredning som slår fast att bolagets verksamhet är direkt kopplad till det egna fastighetsinnehavet och inte innebär några parallella processer när det gäller stadens myndighetsutövning eller övergripande strategiarbete.

— Älvstranden Utveckling har alltid haft en avvecklingsplan, men för stadens bästa bör det ske i en takt som gör att åtaganden slutförs och ekonomiska och juridiska risker hanteras, säger Tomas Nilsson.

En försäljning av de fastigheter Älvstranden Utveckling äger skulle enligt utredningen innebära skatter och avgifter på minst 1,3 miljarder.

— Utredningen visar att aktiebolagsformen är viktig för att kunna balansera vinster och förluster mellan år och hantera risker – vilket är värdefullt för Göteborgs skattebetalare. Stadshus AB pekar också på de stora fastighetsvärden som byggts upp i Älvstranden Utveckling och de höga kostnader som en avveckling skulle medföra, säger Tomas Nilsson.

En förändring av verksamheten där hela eller delar av verksamheten flyttas över till andra bolag eller förvaltningar skulle även få konsekvenser för de anställda i Älvstranden Utveckling.

— Nu behövs arbetsro för att kunna lägga all energi på leveransen i denna intensiva fas där projekt som Mashuggskajen med halvön och Skeppsbron blir verklighet, säger Tomas Nilsson.

Samordning med facknämndsöversynen

En av slutsatserna i utredningen är att eventuella organisationsförändringar bör synkroniseras med den pågående facknämndsöversynen i staden. Beslutet om att genomföra en facknämndsöversyn kom efter uppdraget att utreda en avveckling av Älvstranden Utveckling, men bör alltså enligt utredningen hänga ihop.

— Att inte forcera en förändring av bolaget utan att det synkroniserats med facknämndsöversynen är ett klokt resonemang i utredningen. Stadsutveckling är en komplex process och det är viktigt att de förändringar som genomförs är det som i slutändan är bäst för göteborgarna, säger Lena Andersson, vd Älvstranden Utveckling.

Närmast ska utredningen behandlas i kommunstyrelsen. När det sker är inte klart.

Här kan ni tal del av hela utredningen: 10 Redovisning av utredningsuppdrag om hur verksamheten vid Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas.pdf (goteborg.se)