Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Utredning om Älvstranden Utveckling

Aktuellt Publicerad 11 februari, 2021

Det pågår en utredning om verksamheten i Älvstranden Utveckling, men det finns inga beslut om att bolaget ska läggas ner.

I kommunfullmäktiges budget 2021 fick Göteborgs Stadshus AB följande uppdrag: ”Göteborgs Stadshus AB får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsen utreda hur verksamheten i Älvstranden Utveckling AB kan avvecklas och redovisa uppdraget innan sommaren 2021”.

Som ett första steg i Göteborgs Stadshus utredning genomförs en fördjupad kartläggning av Älvstranden Utvecklings organisation, verksamhet och finansiering. Parallellt med detta kommer de berörda förvaltningarnas förutsättningar att kartläggas. Utformningen av utredningens analys och slutsatser kommer fastställas först efter att kartläggningen har slutförts och sammanställts.

Tills det att kommunfullmäktige har fattat beslut med grund i utredningen ska verksamheten i Älvstranden Utveckling och i berörda förvaltningar bedrivas enligt nuvarande uppdrag och styrning.

Enligt uppdraget till Göteborgs Stadshus AB ska avrapportering ske till kommunfullmäktige innan sommaren 2021. Det innebär att utredningen kommer att underställas styrelsen i Stadshus AB för beslut den 26 april 2021.