Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Utredning om Älvstranden Utveckling

Aktuellt, Älvstranden Utveckling Publicerad 9 februari, 2022

De senaste 18 månaderna har Göteborgs Stad genomfört utredningar om hur Älvstranden Utveckling skulle kunna avvecklas. Stadens syfte med detta är att skapa en mer enhetlig stadsutvecklingsprocess. Under den perioden har vi stött på frågor och funderingar från samarbetspartners och kunder om vad som händer med Älvstranden Utveckling.

Ännu finns det inga politiska beslut fattade, senast i onsdags bordlades utredningen om bolaget av kommunstyrelsen. Oavsett utfallet är viktiga ingångsvärden att värna bolagets unika kompetens och att fullfölja ingångna avtal. Älvstranden Utveckling arbetar med full kraft i områden som Masthuggskajen, Skeppsbron, Lindholmen, Eriksberg och Frihamnen.

— Vi har åtaganden gentemot hundratals samarbetspartners och hyresgäster som så klart undrar vad som händer med oss. Ska vi läggas ner, vad händer då med de affärsrelationer vi har, den typen av frågor möter vi ofta, säger Lena Andersson, vd för Älvstranden Utveckling.

25 år av stadsutveckling

Älvstranden Utveckling fyller 25 år i år och har under den perioden varit med och tagit fram 8 000 bostäder, 20 000 arbetsplatser och 10 000 utbildningsplatser. Bolaget värderas till 9 miljarder och innehar kontrakt med privata aktörer på en summa fyra gånger så hög.

— Med vårt nuvarande uppdrag kan bolaget vara avvecklat till 2060, då ingår områden som Gullbergsvass och Frihamnens yttre delar där staden planerar för utveckling många år fram i tiden. Om vi i stället koncentrerar oss till områden vi aktivt arbetar med i dag kan bolaget avvecklas i takt med att Masthuggskajen, Skeppsbron och inre delarna av Frihamnen blir färdiga, säger Lena Andersson.

De åtaganden Älvstranden Utveckling har och de juridiskt bindande kontrakt bolaget tecknat med privata och kommunala aktörer måste efterlevas oavsett om bolaget avvecklas på kort eller på lång sikt. För att försöka reda ut de olika utredningarnas huvudsakliga inriktning, har bolaget sammanfattat och kommenterat de olika utredningarna och skickat dem till styrelsen för Älvstranden Utveckling.

Kommentarerna går att ta del av här: Kommentarer utredning ÄUAB 2022-01-25 Dnr 0031-21