Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Temporära bostäder i Frihamnen i startgropen

Aktuellt Publicerad 17 december, 2015

Under 2016 kommer nio lotter i Frihamnen att anvisas för temporära bostäder. Lotterna ligger både på land och på vatten. Cirka 25 000 m2 BTA ska bebyggas och stå kvar under 15 års tid. De nio lotterna ska fördelas så att en tredjedel blir studentbostäder, en tredjedel för nyanlända och ytterligare en tredjedel till företagsbostäder.

 

Älvstranden Utveckling ansvarar för att bostäderna kommer få tillgång till infrastruktur.

 

De temporära bostäderna kommer dels att minska bostadsbristen och dels att vara en viktig del i arbetet att göra Frihamnen-området tillgängligt för göteborgarna innan den permanenta byggnationen är på plats.

 

Lotterna anvisas med arrendeavtal och i slutet av januari kommer ansökningshandlingarna att publiceras på goteborg.se under markanvisningar. Under april beräknas tilldelningen av marken göras.