Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Team Kanozi/ÅF ska hjälpa oss att utveckla Masthuggskajen

Pressmeddelanden Publicerad 26 januari, 2015

Fyra arkitektkontor har arbetat med förslag på hur stadsdelen Masthuggskajen runt Första Långgatan ska gestaltas – och nu har en enhällig bedömingsgrupp beslutat att fortsätta att arbeta med team Kanozi/ÅF.

Bedömningsgruppen med representanter från Göteborgs Stad och det konsortium som ska utveckla och arbeta med stadsdelen har valt ut team Kanozi/ÅF då deras förslag är det som är mest visionärt och flexibelt, som har övertygande huvudstruktur och kan leva upp till målen i Vision Älvstaden.

Kanozis förslag ger Masthuggskajen goda kopplingar till omgivande stadsdelar och medger en flexibel kvartersstruktur och levande stadsmiljö. Förslaget redovisar också hur gång- och cykelstråk kan lösas inom stadsdelen och en strategi för hur attraktiva och sociala miljöer kan skapas.

Nästa steg i arbetet med Masthuggskajen blir att stadsbyggnadskontoret tar fram en detaljplan som kommer att ställas ut på samråd tidigast i april.

 Om Masthuggskajen

Masthuggskajen är en helt ny stadsdel som kommer att ligga mellan Järntorget och Stigbergsliden, från Första Långgatan ner till vattnet. Den nya stadsdelen ska bli ett uttrycksfullt och hållbart innerstadsområde av blandad karaktär. Området kommer att vara rikt på mötesplatser och erbjuda ett levande gatuliv med ett attraktivt utbud av kontor, bostäder, handel, nöjesliv, kultur, service och hotell, i ett nytt centralt läge precis intill älven.

 Masthuggskajen utvecklas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, NCC Property Development, Riksbyggen Ekonomisk Förening, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området är en del av Älvstaden och ingår i Göteborgsregionens tillväxtstrategi som syftar till att utveckla de centrala delarna av staden.

Läs mer på Älvstaden.se