Gå till huvudinnehållet
Sök på webbplatsen
 

Tät dialog gav en lyckad hyresgästanpassning

Aktuellt, Hyresgäst, Lindholmen Publicerad 17 maj, 2024

Sedan en tid tillbaka har vår hyresgäst Hemsjukvården utökat sina lokalytor i vår byggnad Förrådet. Vi har då också genomfört en större hyresgästanpassning tillsammans för att kunna erbjuda ytor som passar deras verksamhet så bra som möjligt.

Lokalen som är 400 kvadratmeter stor har genomgått en rad uppgraderingar som syftar till att skapa en mer anpassad och användbar yta, både nu och för framtiden.

– Vi har bland annat uppdaterat ytskikt i lokalen och byggt telefonbås men vi har också rivit väggar och skapat rumsindelning efter Hemsjukvårdens önskemål och behov, säger Jonna Kärnbratt, projektledare för ombyggnationen hos Älvstranden Utveckling AB.

Under projektets gång har fokus varit på kommunikation och tydlighet mellan de olika parterna vilket gjort att projektet fortskridit på ett bra sätt. Enligt Jonna så har man även haft fokus på att alla parters behov och önskemål kommit fram i så stor utsträckning som möjligt genom alla delar av processen.

– Redan innan projektet startade upp så lades det en stor vikt vid samarbete och att få in olika perspektiv. I projekteringsfasen till exempel la vi mycket tid och kraft inför entreprenaden tillsammans med hyresgästen. Detta gjorde att vi hade en bra grund att stå på inför byggstarten och gjorde det enklare för oss att stöta och blöta frågor så fort de kom upp under arbetets gång. Sammantaget har detta gjort att kostnaderna kunnat hållas nere och att hyresgästen kunde flytta in tidigare än beräknat, säger hon.

Vill ni också etablera er i något av våra områden?

Vill du och ditt företag också finnas i något av våra områden? Vi äger cirka 60 fastigheter och pratar gärna om våra möjligheter med dig. Ta gärna kontakt med oss för att prata framtid!